Tag: Biuletyny

27 kwietnia 2018 Off

Nagłe przebudzenie czy znów fałszywa gra?

By Jedność

21 stycznia 2016—Z.Z. Jedność wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą żądając m.in. zlikwidowania w Regulaminie ZFŚS dofinansowania do imprez związkowych i przeznaczenie…

1 marca 2018 Off

Spółka Węglowa czy Związkowa

By Jedność

Wszyscy od dłuższego czasu widzimy duchy wszechwładnych kretynów, krążące po  kopalniach. Każdy z pracowników zauważył, że władze na kopalniach chce…