Świadczenia Statutowe

Świadczenie Wysokość

Wymagane

 dokumenty

Zgon Pracownika, członka związku 2000 zł Kserokopia aktu zgonu
Narodzenie dziecka członka Związku 200 zł Kserokopia aktu urodzenia
Zapomoga Losowa z powodu choroby nieprzerwanie ponad 30 dni raz z roku  100 zł Zaświadczenie o długości L4
Zasiłek jednorazowy dla członków Związku których dziecko rozpoczyna naukę w 1 klasie SP 100 zł Legitymacja Szkolna dziecka
Zgon najbliższej rodziny członka Związku (współmałżonek, dziecko własne lub przysposobione, ojciec, matka) 200 zł Kserokopia aktu zgonu
Dofinansowanie członkom Związku imprez rekreacyjnych organizowanych przez Związek do 1000 zł na członka Związku Uchwała Zarządu
Dofinansowanie członkom Związku wczasów organizowanych przez Związek do  1000 zł na członka Związku Uchwała Zarządu
Dofinansowanie członkom Związku wycieczek organizowanych przez Związek do 1000 zł na członka Związku Uchwała Zarządu
Kufel ozdobny z logo Związku bezpłatnie Członkostwo w ZZ Jedność
Zasiłek jednorazowy dla członków Związku którzy w wyniku zdarzenia losowego (pożar lub powódź) znajdują się w trudnej sytuacji do 2000 zł zaświadczenie ze straży pożarnej
Przejście na emeryturę 200 zł Kserokopia decyzji ZUS