Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

PIP kieruje wniosek o ukaranie do Sądu za zwolnienie Marka Sękowskiego

W dniu 24.05.2019 Marek Sękowski na swoim profilu przedstawił pismo z Państwowej Inspekcji Pracy, w którym to zawiadamia się o skierowaniu do Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie osób które zwolniły Marka z pracy. Treść wpisu Marka Sękowskiego PIP złożył wniosek o ukaranie tych, którzy mnie zwolnili!Art. 281 pkt 3„Kto będąc pracodawcą lub działając w jego […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Jest akt oskarżenia wobec osób oczerniających Marka Sękowskiego

Jak poinformował Przewodniczący Związku Zawodowego Jedność Marek Sękowski na swoim profilu w portalu Facebook „Marek Sękowski – Niewygodny Pracownik„ do Sądu Rejonowego w Mikołowie został złożony Prywatny akt oskarżenia przeciwko osobom pomawiającym jego osobę w trakcie kampani wyborczej na stanowisko członka zarządu JSW SA z wybory załogi. W poście umieszczonym na Facebooku czytamy: !!! KIJ […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Jest reakcja na bezprawie w bezpieczeństwie pracy w JSW

Niestety! Wciąż docierają do nas drastyczne informacje, że pracownicy narażani są na utratę zdrowia i życia poprzez ślepe dążenie władz poszczególnych zakładów do realizacji planów wydobycia. W takich sytuacjach musimy reagować – jest to nasz wspólny obowiązek. Tym razem spotkaliśmy się z natychmiastową reakcją- za co dziękujemy w imieniu pracowników! Niecałe dwie godziny po złożeniu […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne

Oszczerstwa wobec Marka Sękowskiego – Decyzja Prokuratury

Pamiętacie sytuację szkalowania Marka Sękowskiego w trakcie kampanii przez „wiernie oddanych rycerzy betonu”. Poniżej przedstawiamy postanowienie Prokuratury o odmowie wszczęcia postępowania- spokojnie -przestępstwa takie nie są ścigane z urzędu lecz z oskarżenia prywatnego- o czym oczywiście wiedzieliśmy! Chodziło o zabezpieczenie materiałów dowodowych i stwierdzenie przez organ ścigania, że doszło do popełnieniu czynów zabronionych przez te […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Plan działań Federacji Związków Zawodowych „Jedność”

Ostatnie wybory na członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z wyboru pracowników, pokazały że załoga JSW SA chce zmian, dlatego też Federacja Związków Zawodowych „Jedność” przyjęła do realizacji program wyborczy przedstawiony przez Marka Sękowskiego. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy plan działań na najbliższy okres. • Karty płatnicze zamiast bonów za posiłki profilaktyczne.              […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Czy wybory w 2016 roku zostały sfałszowane?

Czy tak było, to ustali Prokuratura Rejonowa w Pszczynie, bowiem w dniu dzisiejszym (11.03.2019) zostało złożone przez Federację Związków Zawodowych „Jedność”, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na sfałszowaniu wyników wyborów w 2016 roku na członka zarządu JSW SA z wyboru załogi, do Prokuratury Rejonowej w Pszczynie.

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Wniosek o wypłatę premii dla pracowników JSW SA

W dniu 26.02.2019 Zakładowe Organizacje Związkowe działające w JSW SA zwróciły się do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA o wypłatę premii jednorazowej w wysokości 3000 zł netto, jednocześnie wnosząc o wypłatę tej premii do dnia 10 marca, w celu uniknięcia sytuacji w której kandydaci na członka Zarządu JSW SA z wyboru załogi będą się licytować […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Czy świadomie ograniczają prawa pracowników?

W dniu dzisiejszym (19.02.2019) Federacja Związków Zawodowych „Jedność” złożyła pismo w sprawie naprawy bałaganu jaki został wytworzony w najważniejszym dokumencie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jakim jest STATUT JSW SA W dniu 14 marca 2019 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA odbędą się wybory na członka Zarzadu JSW SA z wyboru załogi, jednak w wyniku zmian […]

Czytaj więcej
Informacje Ważne Z.Z. "Jedność"

Stanowisko Jedności w sprawie PPK

Od 01.07.2019r. JSW S.A. ma ustawowy obowiązek utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) który w naszej ocenie stanowi znaczące obciążenie dla pracowników. Jedyną możliwością nie tworzenia PPK jest wprowadzenie przez pracodawcę Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) ze składka miń.3.5%, który obejmie miń. 25% załogi . W Pracowniczym Programie Emerytalnym składkę obligatoryjną ponosi tylko pracodawca. Pracownik może, ale […]

Czytaj więcej