Informacja

Informacja

Doszła do nas informacja, że na nieoficjalnych spotkaniach, na poszczególnych przedstawicielach „betonu związkowego” wywierana jest presja, aby nie dali Wam okazji wypowiedzieć się na temat ZUZP w referendum i jak najszybciej podpisali bezprawnie, niezgodnie z zapisami kodeksu pracy niekorzystny dla załogi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Mamy wielką nadzieję, że chociaż część z nich zmusi się do refleksji i nie pozwoli kolejny raz okraść załogi JSW S.A.