Informacja

10 listopada 2017 Off By Jedność

Doszła do nas informacja, że na nieoficjalnych spotkaniach, na poszczególnych przedstawicielach „betonu związkowego” wywierana jest presja, aby nie dali Wam okazji wypowiedzieć się na temat ZUZP w referendum i jak najszybciej podpisali bezprawnie, niezgodnie z zapisami kodeksu pracy niekorzystny dla załogi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Mamy wielką nadzieję, że chociaż część z nich zmusi się do refleksji i nie pozwoli kolejny raz okraść załogi JSW S.A.