Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"