Nagłe przebudzenie czy znów fałszywa gra?

21 stycznia 2016—Z.Z. Jedność wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą żądając m.in. zlikwidowania w Regulaminie ZFŚS dofinansowania do imprez związkowych i przeznaczenie tych środków bezpośrednio dla pracowników zwiększając świadczenie „wczasów pod gruszą”, przeprowadzania badań wpływu spalin z silników spalinowych stosowanych pod ziemią na organizm pracownika
26 stycznia 2016— Z.Z. Jedność wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą żądając m.in. wyrównania średnich płac we wszystkich grupach zawodowych w kopalniach JSW, wypłaty odsetek od 14-stki oraz tony węgla za 2015 rok—co zostało zaspokojone po wygraniu setek spraw sądowych prowadzonych przez Związek.
5 stycznia 2018—Z.Z. Jedność wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą żądając m.in. wypłacenia wszystkim pracownikom jako zadośćuczynienia za poniesione wyrzeczenia w latach 2015-2017 jednorazowej premii w wysokości 25000 zł, przyjęcie i podpisanie jednolitego ZUZP popartego przez załogę JSW w referendum.
Do tej pory wszystkie te postulaty były notorycznie wyśmiewane, szkalowane i krytykowane przez beton związkowy. To nie były postulaty Jedności czy poszczególnych związkowców to były postulaty Wasze- pracowników Jastrzębskiej Spółki, i nawet jeśli w pewnym okresie czasu były niewygodne dla „związkowo- gospodarczej elity” z JSW wyśmiewanie ich świadczy jedynie o braku szacunku wobec Was- pracowników tej Spółki. Dzisiaj mamy „cudowne oświecenie” – nagle zza betonowej kurtyny widzimy nieudaną kserokopię naszych żądań?! Czy jest w tym jakiś ukryty cel? Zbliżające się wybory samorządowe, a może próba wdrożenia za wszelką cenę nowych niekorzystnych zasad wynagradzania? Przecież sami podpisali porozumienia zawieszające, wystarczyło je wypowiedzieć i po kłopocie. Czy widząc niezadowolenie załogi, sytuację w PGG i innych spółkach gdzie związki potrafią czasami pomyśleć o załodze, naciski ze strony ministerstwa dotyczące jak najszybszego ujednolicenia płac w sektorze górnictwa znów tzw. „reprezentatywni i odpowiedzialni” nie szykują nam nowego „prima-aprilis” tzn. dużo szumu, a w efekcie to co zwykle czyli nowe porozumienie podpisane bez Waszej wiedzy za zielonym stolikiem w zamian za nowe firmy jaśniepanów biznesmenów-związkowców, a pracownik znowu zostanie z niczym! Jeżeli mają czyste i uczciwe intencje zapraszamy panów związkowców do naszego sporu, gdzie droga już przetarta, gdzie jesteśmy na etapie spotkania z mediatorem, gdzie będzie można szybciej i więcej ugrać– dla dobra załogi!

    Czy może jak zwykle zresztą efekt tego szumu już dawno jest dogadany, może na sowicie zakrapianej gali z okazji 25-lecia spółki gdzie wspólnie bawili się z zarządem wchodząc sobie wzajemnie w d…
Tam właśnie z ust ministra padło stwierdzenie, że załodze JSW za poniesione wyrzeczenia należą się gromkie brawa! Otóż My uważamy, że brawami swoich rodzin nie nakarmicie!!! 

 My uważamy—tak jak większość pracowników JSW, że dość już zaciskania pasa, najwyższy czas oddać załodze to co jej się należy! Za poniesione wyrzeczenia Wam i Waszym rodzinom należy się rekompensata oraz realny wzrost wynagrodzeń– tak by zawód górnika znów mógł się stać atrakcyjny na rynku pracy. Nie wystarczą kolejne umowy ze szkołami, jeszcze jest masa absolwentów z lat poprzednich czekających na zatrudnienie!!! Nie wystarczy zamontować światełek na zestawach transportowych, może wreszcie pomyślimy jaki wpływ na zdrowie pracowników mają spaliny przez nich wdychane pod ziemią! Bo dla nas również zdrowie pracowników jest bardzo ważne. To, że niektórzy „odpowiedzialni” śmieją się z tych postulatów akurat nas nie dziwi, żeby je zrozumieć najpierw trzeba samemu być zdrowym! Zapytajcie tych wspaniałomyślnych gdzie jest ich projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy? Gdzie są podwójne paski, które tak obiecali? Gdzie jest referendum, które Wam obiecali? Iloma jeszcze kłamstwami Was nakarmią zanim znów podstępnie będą chcieli wprowadzić niekorzystne dla Was rozwiązania!

LIMIT ZAUFANIA JUŻ DAWNO SIĘ SKOŃCZYŁ!!!

„BETON NA POZIOMIE” – WSTYD I ZAŻENOWANIE!!!

Niedawno minął okres Świąt Wielkanocnych Zmartwychwstania Pańskiego. Dla każdego katolika to szczególny okres zadumy i skupienia– nie dla betonu! Ci panowie jak na wzorowego katolika przystało—w trakcie trwania Wielkiego Tygodnia obrzucili błotem w swych gazetkach wszystkich myślących inaczej niż oni! Tyle nienawiści, jadu i oszczerstw nie ma nawet w wystąpieniach islamskich terrorystów! Czarę goryczy przelał fakt przechwalania się, że dzięki swoim układzikom udało im się chwilowo i pozornie skrzywdzić kilka osób! Gratulujemy taktu, inteligencji i poszanowania wartości chrześcijańskich! Zresztą metody szantażu jakimi próbują naprawić sobie tak mocno nadszarpnięte uzwiązkowienie pracownikami SIG przypominają trochę terroryzm, a ich obecne stosunki z SIG są jak romskie małżeństwa: z przymusu, z nieletnimi i krótkotrwałe! Fakt skuteczni są— jak chińskie prezerwatywy (tylko do dziewiątego miesiąca)! W SIG-u zresztą też powtarzają i kopiują nasze postulaty, z których kiedyś się wyśmiewali, może teraz dopiero je zrozumieli??? Lepiej późno niż wcale! 

   W najbliższych dniach w „JSW—SIG” jako jedyny związek tam działający ZZ „Jedność” wejdzie w spór zbiorowy z żądaniem wyrównania płac do stawek obowiązujących w JSW S.A. i wprowadzenia 14-stki oraz węgla na tych samych zasadach co w JSW.

Karty płatnicze zamiast papierowych bonów na flapsy – pismo do Zarządu

Informujemy, że w dniu 20.04.2018 zwróciliśmy się do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem o podjecie działań mających na […]

Przegląd Warunków Pracy – Pismo do Zarządu JSW SA

 Codziennie każdy z nas naraża swoje zdrowie i życie. Nasze rodziny, czekając z niecierpliwością na powrót swoich mężów, synów i […]