Informacja do załogi JSW w sprawie podwyżek płac

Dzisiaj (29.12.2022) w budynku biura Zarządu JSW SA odbyło się kolejne spotkanie z naszym udziałem ze stroną pracodawcy w ramach sporu zbiorowego dotyczącego m.in. podwyżek wynagrodzeń.

Dzisiejsze spotkanie było pierwszym z udziałem mediatora, gdzie mediacji w tak ważnej dla całej załogi JSW SA sprawie, podjął się Poseł na sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Pan Grzegorz Matusiak. W trakcie tego spotkania doszło do modyfikacji naszych żądań, gdzie wnieśliśmy o 25% podwyżkę stawek osobistego zaszeregowania.

Chcemy też jednoznacznie podkreślić (wbrew przekazom medialnym), że podniesienie płac o 25% nie jest niczym nadzwyczajnym i stanowi praktycznie minimum, aby zachować realną siłę nabywczą otrzymywanych przez pracowników wynagrodzeń. Każdego z nas codziennie dotykają skutki ogromnej inflacji panującej w kraju (na koniec października wynosiła średnio 17,9%), gdzie z dnia na dzień siła nabywcza pieniędzy w portfelu maleje. Jednocześnie z drugiej strony Jastrzębska Spółka Węglowa SA staje się beneficjentem tej samej inflacji, gdzie jak sama podaje w swoich raportach giełdowych, średnia cena węgla, po jakiej spółka sprzedaje węgiel kontrahentom wzrosła względem roku ubiegłego o 191,4%,a cena węgla koksowego wzrosła o 237,5% !!

Przypominamy też, że kiedy w 2015 roku sytuacja spółki była tragiczna, to JSW zawierając niezgodne z obowiązującym prawem porozumienia sięgnęła po pieniądze do kieszeni pracowników, natomiast w sytuacji, kiedy to pracownicy stają przed widmem utraty płynności finansowej domowych budżetów strona pracodawcy nie powinna lekceważyć tego problemu i czerpiąc zyski z tak wysokiej inflacji powinna tym razem ratować budżety domowe swoich pracowników !!.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane wstępnie na 04.01.2023 gdzie o wynikach tych rozmów będziemy informować na bieżąco.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW