W dniu 03.01.2023 otrzymaliśmy pismo z Zarządu JSW SA podpisane m.in. przez przedstawiciela załogi w Zarządzie JSW, odmawiające zaplanowanego wstępnie spotkania mediacyjnego w ramach sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek płac dla pracowników JSW na dzień 04.01.2023.

    Jednocześnie w tym piśmie zarząd proponuje odległe terminy spotkań (dopiero w drugiej połowie stycznia), co w naszej ocenie wobec obecnej sytuacji gospodarczej jest niedopuszczalne.  Na dzień dzisiejszy, przy panującej drożyźnie nie powinno być żadnej zwłoki ze strony zarządu przy podejmowaniu tak ważnych dla portfeli pracowników decyzji.

Chcemy też zaznaczyć, że dla nas nie jest ważne czyje podpisy znajdą się pod porozumieniem płacowym. Najważniejszym jest, aby chronić budżety domowe pracowników. Jeśli takowe porozumienie podpiszą tzw. „reprezentatywne” organizacje związkowe, to będzie z ich strony dobry krok w kierunku rehabilitacji za zgodę na zaledwie 10% podwyżki na cały zeszły rok z jednoczesnym zablokowaniem kolejnych żądań płacowych. Trzeba też pamiętać o storpedowaniu i uniemożliwieniu zawarcia przez nich porozumień proponowanych przez byłą Panią Prezes JSW Barbarę Piątek, gdzie projektowane było wprowadzenie stałych corocznych podwyżek płac o stopień inflacji. Dzisiaj, gdyby te porozumienie funkcjonowało nie byłoby tak gorącej  atmosfery wśród załogi, jak i uniknęlibyśmy sporów zbiorowych w spółce. To tyle w kwestii przypomnienia, dziś najważniejsze jest zabezpieczenie finansowe pracowników !!!

…Szczęść Boże!

 

Jedność App

FREE
VIEW