Zakładowe Organizacje Związkowe „Jedność” działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec planów rządu dotyczących wprowadzenia podatku solidarnościowego, który miałby być płacony przez JSW. Uważamy, że jest to niesprawiedliwe i nieuzasadnione obciążenie finansowe dla firmy, której pracownicy ciężko pracują na jej rozwój i stabilność.

Podkreślamy, że JSW jest jednym z największych i najbardziej rentownych producentów węgla kamiennego w Europie, a jego sukces jest wynikiem wysokiej jakości produktów i przede wszystkim zaangażowania i profesjonalizmu pracowników. Nie zgadzamy się na to, aby środki wypracowane przez naszą spółkę były przeznaczane na realizację obietnic wyborczych partii rządzącej, która nie docenia naszego wkładu w gospodarkę narodową.

Przypominamy, że w 2015 roku JSW znalazła się w poważnym kryzysie finansowym, który zagrażał jej istnieniu. Wtedy to rząd nie udzielił nam żadnej pomocy, a wręcz przeciwnie – dopuścił do likwidacji kopalni Krupiński. To dzięki determinacji i jedności pracowników udało się uratować spółkę i przywrócić jej rentowność.

By Tomasz

Jedność App

FREE
VIEW