Trwa walka Jedności o podwyżki dla pracowników JSW S.A. !!!

Intensywne działania Jedności przynoszą efekty w postaci rozmów nie tylko w spółce, ale również na wyższych szczeblach.

✔️ Z uzyskanych przez nas (jeszcze nieoficjalnych) informacji wynika, że wartość  węgla deputatowego dla pracowników JSW S.A. w 2023 roku będzie wynosiła około 1990 zł brutto za 1 tonę. Wartość ta będzie wynikała z ubruttowienia wartości ceny zbytu 1Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech wg ceny średniej z IV kwartału 2022r. skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023r., która prawdopodobnie wyniesie 1620 zł za tonę. Informację tą potwierdzimy najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu.

✔️ W trakcie prowadzonych mediacji podjęliśmy inicjatywę podniesienia stawek płac zasadniczych pracowników, których płaca zasadnicza jest niższa od minimalnego wynagrodzenia i z tego tytułu pracodawca musi stosować ustawowe dopłaty do najniższego wynagrodzenia.
W najbliższych dniach spodziewamy się decyzji Zarządu w tej sprawie skutkującej indywidualnymi przeszeregowaniami  pierwszych 150 osób z tego grona. W celu usprawnienia tej procedury prosimy o zgłaszanie się do Siedzib Związku osób, którym pracodawca wypłaca wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. W kontekście planowanych podwyżek jest to ogromnie ważna kwestia, od jakiej podstawy pracownicy będą mieli wyliczony wzrost swojego wynagrodzenia!

✔️ Nadal trwają intensywne rozmowy na temat wysokości podwyżek dla pracowników w 2023 roku. W trakcie toczonych mediacji możemy liczyć na wsparcie mediatora Posła na Sejm RP pana Grzegorza Matusiaka.  Tutaj stosując „odpowiedzialną” postawę każda decyzja musi być odpowiednio przemyślana i wyważona. Jesteśmy na etapie mediacji, o rezultatach będziemy informować na bieżąco.

✔️❗Warto przypomnieć również, że został już zrealizowany nasz postulat o podniesieniu posiłków profilaktycznych i od 1-go stycznia br. wartość posiłków profilaktycznych tzw. flapsów wynosi 52,35 zł za dniówkę.

✔️ Podjęliśmy również inicjatywę zmian w przepisach dotyczących emerytur górniczych tak, by górnicy oddający honorowo krew nie musieli odrabiać dni wolnych od pracy z tytułu oddawania krwi w ramach honorowego krwiodawstwa. Petycja w tej sprawie czeka na Wasze podpisy – zapraszamy wszystkich pracowników bez względu na przynależność związkową do naszych siedzib.

…Szczęść Boże! 

Wspierajcie nas w naszych działaniach zasilając szeregi Związku Zawodowego „Jedność”

Zapraszamy do naszych siedzib:
Pniówek – budynek administracji (II pietro) pok. 222 tel. 327562151 z dołu 2151
Budryk – budynek starej Dyrekcji pok. 102 (I piętro)tel. 32 239 5378 z dołu 5378
Zofiówka – budynek szkoleniowy (I piętro) tel. 327565978 z dołu 5978
Szczygłowice – budynek nr 4, pokój nr 10 tel. 32 7176324
Borynia – w Ośrodku Zdrowia wejście od strony osiedla tel. 32 756 1804 z dołu 1804
Knurów – ul. Dworcowa 1 tel. 32 7185648

Jedność App

FREE
VIEW