Oficjalne stanowisko Związków Zawodowych „Jedność” w sprawie apelu reprezentatywnych organizacji związkowych.

Wobec apelu o wsparcie reprezentatywnych organizacji związkowych w walce o premię wynoszącą 15% daniny solidarnościowej, Związek Zawodowy „Jedność”, pragnie wyrazić następujące zdecydowane stanowisko.

Stanowczo odrzucamy ideę podatku solidarnościowego. Nie ma naszej zgody na to, aby za judaszowe srebrniki wypłacane załodze w formie premii zgadzać się na wyprowadzanie pieniędzy ze spółki do skarbu państwa pod przykryciem podatku solidarnościowego.

Podkreślamy z całą mocą, że postulat premii dla pracowników jest dla nas niezwykle istotny, i w pełni go popieramy. Nie możemy jednak zaakceptować sytuacji, w której realizacja tego postulatu miałaby nastąpić kosztem wyprowadzenia 2 mld ze spółki. W przeszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. doświadczyliśmy już sytuacji, kiedy pod płaszczykiem „upubliczniania” akcji spółki wyprowadzono ponad 5 mld zł. Te środki okazały się później niezbędne dla ratowania firmy, a z powodu ich braku sięgnęło się do kieszeni pracowników.

Skarb Państwa miał możliwość uzyskania korzyści poprzez podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy akcjonariuszom. W takim scenariuszu, jako akcjonariusz, uzyskałby środki zgodne ze swoimi oczekiwaniami, a pracownicy mogliby również uzyskać nagrodę z wypłaconego zysku.

Obecne decyzje Sejmu i Senatu, w wyniku których tylko JSW jako jedyna została zobligowana do zapłaty tego podatku, są rażącym naruszeniem zasad równości w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto, podatek według wytycznych UE miał dotyczyć firm energetycznych, które osiągnęły nadmierne zyski w wyniku konfliktu wywołanego wojną na Ukrainie. JSW, gdzie głównym celem jest produkcja węgla koksowego i koksu, ma znikomy wpływ na kształtowanie cen energii.

Nie możemy pozwolić na powtórzenie takiej sytuacji. Nasze stanowisko jest jasne i niezłomne: odrzucamy daninę solidarnościową i sprzeciwiamy się wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki.

By Tomasz

Jedność App

FREE
VIEW