Związek Zawodowy „Jedność”

Strona Związku Zawodowego „Jedność”

Komunikat Związków Zawodowych „Jedność” działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Związki Zawodowe „Jedność” działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. pismem z dnia 20.07.2022 weszły w...
Wszystkim górnikom oraz ich rodzinom, składamy serdeczne życzenia pomyślności, spełnienia zawodowego i osobistych planów, a przede wszystkim Zdrowia i bezpiecznej pracy.                           Z górniczym...