W odpowiedzi na liczne zapytania naszych członków, Związek Zawodowy „Jedność” przedstawia szczegółowe wyliczenia dotyczące netto deputatu węglowego dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW SA) na rok 2024. Zrozumienie tych zmian jest istotne dla każdego pracownika, a naszym celem jest zapewnienie jasnych i przejrzystych informacji finansowych.

Szczegóły Obwieszczenia Ministra Przemysłu: W Monitorze Polskim z dnia 24 stycznia 2024 roku, Minister Przemysłu ogłosił ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech. Cena ta została ustalona na podstawie średniej z IV kwartału 2023 roku, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2024. Ustalono, że cena wyniesie 1169,10 zł za tonę.

Zgodnie z porozumieniem obowiązującym w JSW SA, powyższa kwota zostaje przemnożona przez wskaźnik 1.2302. Oznacza to, że cena brutto za tonę węgla dla JSW w 2024 roku wynosi 1438,23 zł.

Obliczenia Deputatu Węglowego: Roczny deputat węglowy w JSW SA obejmuje 8 ton węgla. W związku z tym całkowita wartość brutto deputatu na rok 2024 wynosi 11 505,84 zł.

Wyliczenia „Na Rękę”: Aby pomóc naszym członkom zrozumieć, ile faktycznie otrzymają „na rękę”, przedstawiamy dokładne wyliczenia:

  • Kwota Brutto: 11 505,84 zł
  • Składka emerytalna: 1 122,97 zł
  • Składka rentowa: 172,59 zł
  • Składka chorobowa: 281,89 zł
  • Suma składek ubezpieczeniowych społecznych: 1 577,45 zł
  • Składka zdrowotna: 893,56 zł
  • Podatek 12%: 1 191,36 zł
  • Podatek 32%: 3 176,96 zł

Netto przy 12% podatku wynosi 7 843,47 zł, a przy 32% podatku – 5 857,87 zł. Pragniemy też zaznaczyć, że deputat węglowy powinien być wypłacony do 30 kwietnia, więc mało realnym jest aby ktoś wpadł już w 32% podatek, dlatego kwota netto powinna wynieść : 7843,47 zł

Kalkulator

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW