Komunikat Federacji Związków Zawodowych „Jedność”

Drodzy Pracownicy, Członkowie i Sympatycy Związku Zawodowego „Jedność”,

Z ogromnym niepokojem obserwujemy działania podejmowane przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), które naszym zdaniem, naruszają fundamentalne prawa pracownicze i związkowe. Z niepokojem zauważyliśmy, że już w maju 2023 roku, Zarząd JSW rozpoczął praktyki, które uznajemy za niezgodne z prawem, domagając się od naszego Związku dostarczenia deklaracji członkowskich. Takie działania są sprzeczne z jasnymi zapisami prawa, które stanowią, że tylko sąd oraz osoby działające w imieniu zakładowej organizacji związkowej mają uprawnienia do przetwarzania danych ujawniających przynależność związkową.

W związku z powyższym, wystosowaliśmy pismo do Rady Nadzorczej JSW SA z apelem o natychmiastowe zatrzymanie tych działań, które uważamy za mające znamiona działań przestępczych. Nasze pismo podkreśla, że praktyki te nie tylko naruszają przepisy o ochronie danych osobowych, ale także podważają zasady wolności zrzeszania się, które są gwarantowane przez Konstytucję RP.

Dodatkowo, otrzymaliśmy informacje sugerujące, że działania te mogą mieć na celu manipulację liczbą członków związków sprzyjających interesom określonych grup politycznych. Taka sytuacja jest absolutnie nieakceptowalna i zdecydowanie się jej sprzeciwiamy. W związku z tym, zdecydowaliśmy się poinformować o tej sytuacji nie tylko Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, ale również Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W okresie poprzedzającym wybory samorządowe, apelujemy do Zarządu JSW o zachowanie bezstronności i powstrzymanie się od jakichkolwiek działań, które mogą być postrzegane jako wsparcie dla konkretnych grup politycznych lub związkowych. Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności naszych członków, a także wszystkich pracowników JSW.

Zobowiązujemy się do dalszego monitorowania sytuacji i podjęcia wszystkich niezbędnych kroków w celu ochrony praw naszych członków. Zwracamy się z prośbą o czujność i jedność w obliczu tych wyzwań. Wspólnie musimy stać na straży naszych praw i wolności związkowych.

Jedność App

FREE
VIEW