Jedyny niezależny – dziś naszą siedzibę odwiedził Tadeusz Malkiewicz

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt gościć w naszej siedzibie na Pniówku Tadeusza Malkiewicza, kandydata na członka rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW SA) z wyboru załogi. Podczas spotkania, Tadeusz Malkiewicz odpowiedział na szereg istotnych pytań, dzieląc się swoimi poglądami i planami dotyczącymi przyszłości pracowników JSW i ich wpływu na funkcjonowanie spółki.

Tadeusz Malkiewicz

Kariera i Empatia:

Tadeusz Malkiewicz, pracuje w górnictwie (KWK Zofiówka) od 1981 roku, posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w KWK Zofiówka, podkreślił, że jego kariera zawodowa ukształtowała w nim szczególne wyczulenie na krzywdę pracowników.  „Przez dwadzieścia lat pracy jako ZSIP na Zofiówce, nauczyłem się, jak istotne jest zrozumienie i wsparcie dla naszych pracowników. Ta empatia i doświadczenie są dla mnie fundamentem w podejmowaniu każdej decyzji” – mówił Tadeusz Malkiewicz, wyrażając głęboką świadomość problemów, z jakimi borykają się górnicy.

Stanowisko w Radzie Nadzorczej:

Na pytanie dotyczące reprezentacji w radzie nadzorczej JSW, Tadeusz Malkiewicz stanowczo zaznaczył, że jego głównym celem będzie reprezentowanie głosu pracowników, a nie związków zawodowych. Jego podejście ma na celu bezpośrednie odzwierciedlenie potrzeb i oczekiwań załogi. „Moim zadaniem w radzie będzie przede wszystkim reprezentowanie głosu pracowników. Są oni sercem i siłą tej spółki, a  ich dobro powinno być zawsze na pierwszym miejscu„. Jego słowa podkreślają zdecydowane skupienie na potrzebach i prawach pracowników, co może przynieść zmiany w sposobie zarządzania JSW.

Zmiany w Fundacji JSW:

Odnosząc się do Fundacji JSW, Tadeusz Malkiewicz wyraził przekonanie o potrzebie skupienia jej działalności na wsparciu pracowników. „Fundacja JSW powinna być przede wszystkim miejscem, gdzie pracownicy znajdą realne wsparcie, zwłaszcza w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Przypadki, jak ten z pracownikiem czekającym 17 godzin na SOR, są niedopuszczalne. Musimy zapewnić szybką i skuteczną pomoc” – zaznaczał Tadeusz Malkiewicz, podkreślając konieczność bezpośredniej reakcji na problemy zdrowotne pracowników, gdzie poprzez Fundację można wypracować szybkie ścieżki pomocy w szpitalach czy też w prywatnych podmiotach leczniczych.

Transparentność i Kompetencje w Zarządzie:

 Mówiąc o kwestii zarządzania spółką, Tadeusz Malkiewicz podkreślił znaczenie transparentności i kompetencji. „Procesy rekrutacyjne na stanowiska w zarządzie muszą być przejrzyste i obiektywne. Ważne, aby w zarządzie znaleźli się ludzie z głębokim zrozumieniem branży górniczej, którzy łączą wiedzę administracyjną z doświadczeniem praktycznym. Tylko w ten sposób możemy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie JSW” – stwierdził, podkreślając, że zarówno administracyjne, jak i praktyczne kompetencje są kluczowe dla efektywnego zarządzania.

Wynagrodzenia w Obliczu Inflacji:

Na temat wynagrodzeń, Tadeusz Malkiewicz przedstawił klarowną wizję: „System wynagrodzeń musi być jasny, przejrzysty, sprawiedliwy i dostosowany do bieżącej sytuacji ekonomicznej. Wzrost płac powinien odzwierciedlać stopień inflacji, aby pracownicy nie odczuwali spadku realnej wartości swoich zarobków. W sytuacji, gdy inflacja jest wysoka, konieczne może być nawet wprowadzenie dwóch wzrostów płac w ciągu roku„.

Strategia Wpływania na Radę Nadzorczą:

Na zakończenie, odpowiadając na pytanie o strategię wpływania na decyzje rady nadzorczej, Tadeusz Malkiewicz wyraził pewność siebie: „Z moim doświadczeniem i praktycznym podejściem do spraw, jestem przekonany, że moje argumenty znajdą uznanie w radzie. Moja rola to nieustanne reprezentowanie interesów pracowników i przekonywanie do nich pozostałych członków rady„.

Podsumowanie:

 Warto podkreślić, że Tadeusz Malkiewicz jest jedynym z trzech kandydatów startujących w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej JSW, który zdecydował się odwiedzić naszą siedzibę i bezpośrednio odpowiedzieć na pytania związku. Jego gotowość do dialogu i otwartość na dyskusję z pracownikami wyróżniają go na tle pozostałych kandydatów. Czy inni kandydaci pójdą w jego ślady i zdecydują się na podobny krok? Na chwilę obecną wydaje się to wątpliwe. Wizyta Tadeusza Malkiewicza może być więc interpretowana jako wyraz szczególnego zaangażowania w sprawy pracownicze i gotowości do bezpośredniego adresowania ich potrzeb i oczekiwań.

Warto wspomnieć że Tadeusz jako jedyna osoba bezinteresownie wsparł strajkujących górników z Jastrzębskich Zakładów Remontowych w 2014r zwożąc na dół do strajkujących z własnych środków nie patrząc na nikogo ciepłe napoje oraz jedzenie co świadczy o osobowości człowieka.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW