W ubiegłym tygodniu Związek Zawodowy „Jedność” podjął serdeczny i wzruszający gest, by rozjaśnić codzienność seniorów mieszkających w Domu Pomocy Społecznej w Żorach. Dzięki inicjatywie Przewodniczącego Jedności KWK Pniówek, Oskara Karwackiego, oraz jego zastępcy Tomasza Żuchowskiego, mieszkańcy domu otrzymali obfity dar w postaci słodyczy, herbat i kaw.

Ten humanitarny gest jest świadectwem zaangażowania Związku Zawodowego „Jedność” w życie społeczności lokalnej. Działanie to nie tylko przynosi ulgę i radość seniorom, ale także podkreśla znaczenie jedności i wsparcia społecznego.

Akcja ta nie tylko wprowadziła uśmiech i ciepło do serc seniorów, ale także stanowiła okazję do wzajemnych rozmów i dzielenia się doświadczeniami. Wspólne degustowanie przekazanych darów przyczyniło się do budowania więzi międzypokoleniowych, co jest nieocenione w dzisiejszych czasach.

Inicjatywa ta została przyjęta z ogromnym entuzjazmem zarówno przez mieszkańców domu pomocy społecznej, jak i pracowników. Personel placówki, wyrażając wdzięczność, stwierdził: „Takie gesty mają ogromne znaczenie. Pokazują seniorom, że nie są zapomniani i że wciąż są ważną częścią naszej społeczności”.

Związek Zawodowy „Jedność” nie tylko reprezentuje interesy swoich członków, ale także aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, pokazując, że jedność i troska o innych to wartości, które zawsze powinny być na pierwszym miejscu.

Działania takie jak te podejmowane przez Związek Zawodowy „Jedność” są ważnym przypomnieniem, że każdy z nas może przyczynić się do lepszego świata, poczynając od małych, ale znaczących gestów. Ta inicjatywa stanowi wzór do naśladowania i inspirację dla innych organizacji oraz indywidualnych osób, aby również działały na rzecz dobra wspólnego.

Związek Zawodowy „Jedność” pokazuje, że w Jedności jest siła, a małe gesty mogą mieć wielkie znaczenie.

Jedność App

FREE
VIEW