NOWY ZUZP DLA JSW SA—ZBAWIENIE CZY PRZEKLEŃSTWO?

 

    Może raczej dla kogo zbawienie, a dla kogo przekleństwo? Czy widzicie analogie do wydarzeń z 2015 roku? Wtedy to również ci „odpowiedzialni” po cichu za „zielonym stolikiem” ustalili Wasze wynagrodzenia na następne trzy lata, zawieszając większość dodatkowych świadczeń jakie kreowały Wasz zarobek! Podobnie jest i teraz, kiedy to Zarząd dzieli załogę na lepszych i gorszych, dzieli związki reprezentujące Wasze interesy na te „uzależnione” (czytaj kupione) i te drugie– nieugięte w obronie Waszych praw i interesów (propagandowo przedstawiane jako nieodpowiedzialne). Jak myślicie jaka jest cena za podpisanie nowego ZUZP? Kontynuacja ich ciemnych interesów gospodarczych na poszczególnych kopalniach, przeniesienie kilku „związkowych firemek” z Krupińskiego na inne  zakłady, umożliwienie szantażu na pracownikach SIG-u i stworzenie bazy przerzutowej pozwalającej podreperować już tak bardzo nadszarpnięte uzwiązkowienie? Czy może możliwość stworzenia nowej firmy na jak wszyscy wiemy niepotrzebnie i „na siłę” zamykanym Krupińskim? (Niedługo się dowiemy komu tak naprawdę zależało na pogrążeniu tej kopalni, by móc tam otworzyć własny interes).
    Jak wiecie w obronie Waszych interesów, w celu prac nad nowym ZUZP, prowadzonych w dobrej wierze, na zasadach równości, a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem powstała Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A. Jest już nas kilkanaście organizacji i zapraszamy do naszego grona kolejne. W naszym wspólnym interesie jest przyszłość wszystkich grup pracowniczych i wszystkich pracowników JSW S.A.! Zgodnie z obowiązującym prawem wciąż czekamy na rozpoczęcie rokowań, które uniemożliwiają wszechmocne, bezkarne, jeszcze reprezentatywne organizacje, nie przychodząc na oficjalne spotkania organizowane przez Zarząd! Na stronie jednego z nich pojawiła się informacja o tym, że układ jest opracowany już w ok. 70%. (Prawdopodobnie z podobnym skutkiem jak porozumienia z 2015 roku, bądź ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym za utratę prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów!) My zapytamy- Ile procent z tego układu poznała załoga, czyli WY,  których ten układ dotyczy?- (ZERO) 0 %! Zapytajcie!- „dlaczego po raz kolejny, Wasi reprezentanci ukrywają przed Wami to, co ustalają w sprawie przyszłości Waszej i Waszej rodziny?”. Dlaczego nie mają dla Was za grosz szacunku traktując Was tylko jako „dawców” składek członkowskich! Czy nie zasługujecie na pełną i obszerną informację co się w sprawie Waszych wynagrodzeń dzieje? Przecież ZUZP będzie kreował Wasz zarobek na kolejne kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt lat! Czy może poinformują Was znów po fakcie, znów okłamią i oszukają, podpisując go niezgodnie z obowiązującym prawem, licząc na naiwność Waszą, wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej? Przecież potrafią to robić bardzo dobrze– wiele razy to pokazali!

     Zapytajcie ich co z sobotami?- czy dalej będą wolne- niezależnie od potrzeby pracodawcy? Jaka część waszego wynagrodzenia będzie ruchoma i kto będzie o tym decydował? Ile z tych składników wynagrodzenia, które Wam wcześniej zabrali (patrz niżej!) teraz oddadzą? Czy uwzględnią w nowym ZUZP średni wzrost wynagrodzeń jaki był w Polsce podczas trzech ostatnich lat, kiedy Wy zaciskaliście pasa i ratowaliście Spółkę kosztem wielu wyrzeczeń Waszych rodzin! Co z (należnym) wyrównaniem wynagrodzeń dla Knurów –Szczygłowice i czyim kosztem to zrobią, jeżeli w ogóle  do tego dojdzie? Co z gwarancją pracy na jednej kopalni– czy pracodawca będzie mógł Was przenosić kiedy i ile razy zechce w zależności od swoich potrzeb?  Co z umowami z bankami (porozumienia z wierzycielami Spółki), którymi nas tak chętnie szantażowali, a których tak naprawdę nikt nie widział i nie zna ich treści. W jednym dniu wmawiano nam, że banki na nic nie pozwalają, w kolejnym wypłacili  i wykupili część zastawionych aktywów oraz obligacji przed czasem. Co wreszcie z wynikami audytu, który miał ukazać wszelką patologię w Spółce i ukarać winnych!

   Wreszcie czy to nie WY– załoga powinniście decydować o ostatecznym kształcie i formie nowego ZUZP, a nie kilku skorumpowanych związkowców! Czy to nie do Was powinna należeć ostateczna decyzja?  MY– jako Wspólna Reprezentacja przedstawimy projekt układu, który będzie uwzględniał zarówno sytuację i możliwości finansowe Spółki jak i Wasze potrzeby i Wasze prawa do godziwego wynagrodzenia! Będziecie mogli zdecydować kto powinien w Waszym imieniu pracować i podpisywać warunki wynagradzania na kolejne lata!

NIE DAJCIE SIĘ WIĘCEJ OKRADAĆ! 

WY RÓWNIEŻ MACIE PRAWO  DO GODNEGO WYNAGRODZENIA!

Co  to będzie– jak nowego ZUZP nie będzie?

Zgodnie z Kodeksem Pracy w przyszłym roku kończy się maksymalny okres zawieszenia części wynagrodzeń zawieszonych porozumieniami z 23.02.2015 oraz 16.09.2015. Wtedy to poniższe świadczenia czy elementy płacowe powinny wrócić na stałe do Waszych portfeli! 

14-sta pensja (wypłacana w całości zgodnie z zasadami zawartymi w dotychczasowych ZUZP)

Barbórka (wypłacana w całości zgodnie z zasadami zawartymi w dotychczasowych ZUZP)

deputat węglowy wypłacany w całości – 8 ton na pracownika

-obliczanie stawki urlopowej według dotychczasowych ZUZP (szkoleniowa, delegacyjna) – wyższe kwoty

wynagrodzenie za soboty/niedziele zgodnie z dotychczasowymi ZUZP przy pełnej dobrowolności chęci do pracy (wiele korzystniejsze wyliczenie)

pomoce szkolne wypłacane z funduszu płac– nie z ZFŚS (wtedy więcej pieniędzy pozostaje w ZFŚS, co pozwala na zwiększenie wysokości np. „wczasów pod gruszą”)

dopłaty do biletów za przewozy pracownicze (w kopalniach na których były)

premia BHPbilety z Karty Górnika -wynagrodzenie za czas przebywania na chorobowym nie spowodowanym wypadkiem według starych zasad dotychczasowych ZUZP (100% zamiast 80%)

odprawy emerytalne w wysokości zgodnej z dotychczasowymi ZUZP  – Wszystkie dodatki dla pracowników administracji (flapsy, czternastki itd).

– coroczne podwyżki stawek płac zasadniczych

  KOMU ZALEŻY NA TYM, ŻEBY TE SKŁADNIKI ZNIKŁY Z WASZEGO WYNAGRODZENIA NA STAŁE!!!

 

Pilne!!! Nagroda Barbórkowa w całości i na zasadach z 2014 roku

Informujemy że kolesiostwo z betonu związkowego wraz Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ugięli się pod naciskiem Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych […]

Zawiadomienie

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że w dniu 23.10.2017 zmarł nasz kolega, członek Związku Zawodowego „Jedność” Adrian Pawłuszek uroczystości pogrzebowe […]