Pilne!!! Nagroda Barbórkowa w całości i na zasadach z 2014 roku

Informujemy że kolesiostwo z betonu związkowego wraz Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ugięli się pod naciskiem Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA, w skład której również wchodzą Związki Zawodowe „Jedność” i w obawie przed Załogą JSW SA podpisali porozumienie w sprawie wypłaty nagrody Barbórkowej

 

   W myśl tego porozumienia przy obliczaniu i wypłacie nagrody Barbórkowej będą obowiązywać zasady z 2014 roku czyli z przed strajku.

 

    Te porozumienie pokazuje dobitnie jaką siłą jest Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW S.A. i że reprezentowanie przez nas znacznej części pracowników przynosi wymierne korzyści dla wszystkich pracowników spółki.

Poniżej przypominamy nasze pismo w tej sprawie do Zarządu JSW oraz Betonu Związkowego.

 

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW