Związek Zawodowy „Jedność” KWK Krupiński w SRK

Informujemy, że Związek Zawodowy „Jedność” KWK „Krupiński” objął swoją działalnością statutową wszystkie zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (w tym również KWK Krupiński i Jas-Mos). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstępowania w szeregi Związku. I tak jak wszystkim naszym członkom, tak również pracownikom SRK ( w tym przebywających na urlopach górniczych) zapewniamy pomoc we wszelkich problemach z pracodawcą. Informujemy jednocześnie że pracownicy którzy przeszli do SRK są uprawnieni do wszelkich świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SRK  Siedziba Związku znajduje się na pomoście autobusowym KWK Krupiński w pokoju 147, gdzie możecie dodatkowo zapoznać się z Regulaminami SRK.

Author: Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"