Związek Zawodowy „Jedność” KWK Krupiński w SRK

Informujemy, że Związek Zawodowy „Jedność” KWK „Krupiński” objął swoją działalnością statutową wszystkie zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (w tym również KWK Krupiński i Jas-Mos). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstępowania w szeregi Związku. I tak jak wszystkim naszym członkom, tak również pracownikom SRK ( w tym przebywających na urlopach górniczych) zapewniamy pomoc we wszelkich problemach z pracodawcą. Informujemy jednocześnie że pracownicy którzy przeszli do SRK są uprawnieni do wszelkich świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SRK  Siedziba Związku znajduje się na pomoście autobusowym KWK Krupiński w pokoju 147, gdzie możecie dodatkowo zapoznać się z Regulaminami SRK.

Zysk netto za I Kwartał 863 mln zł, i co dalej?

Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał zyskiem netto w wysokości 863 mln PLN, . Warto jednocześnie podkreślić, że wynik samej […]

Biuletyn informacyjny Związku Zawodowego „Jedność”

Od wczoraj od zmiany „D” w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wydawany był biuletyn informacyjny Związku Zawodowego „Jedność”, w którym […]