Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał zyskiem netto w wysokości 863 mln PLN, . Warto jednocześnie podkreślić, że wynik samej JSW był lepszy i ukształtował się na poziomie 955,4 mln zł. . Natomiast wskaźnik EBITDA (zysk – koszty) Grupy Kapitałowej JSW – za okres trzech miesięcy 2017 roku  wyniósł 1 239,7 mln. W pierwszym kwartale kopalnie JSW wyprodukowały ok 4 mln ton węgla, tj. o 340 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Jednak mimo tak dobrych wyników, jak już wcześniej pisaliśmy, nic nie wskazuje na to aby zawieszone świadczenia wróciły do pracowników, zamiast tego słyszymy że jeszcze bardziej trzeba podnosić efektywność pracy

Naszym zdaniem niema jakichkolwiek podstaw do nie wypłacania należnych świadczeń załodze Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., i zawsze jak to bywa w takich sytuacjach niestety, są w tej spółce związkowcy, którzy dla własnych interesów sprzedadzą nawet godność swoich własnych rodzin a przy okazji i załogi.Dlatego tylko od pracowników JSW zależy teraz czy wymogą na swoich przedstawicielach wypowiedzenie tych historycznych sprzedajnych porozumień, przez które zyskiem wypracowanym dzielić się będzie tylko Zarząd z właścicielem czyli skarbem państwa, a ludzie będą tylko myśleć jak przeżyć do kolejnej wypłaty.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW