Biuletyn informacyjny Związku Zawodowego „Jedność”

Od wczoraj od zmiany „D” w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wydawany był biuletyn informacyjny Związku Zawodowego „Jedność”, w którym to znajdziecie najświeższe informacje na temat sytuacji w JSW SA oraz SiG. Dla tych, którzy z różnych względów nie mieli możliwości zapoznania się z biuletynem poniżej publikujemy jego treść.

Author: Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"