Biuletyn informacyjny Związku Zawodowego “Jedność”

1 czerwca 2017 Wyłącz przez Marek Sękowski

Od wczoraj od zmiany “D” w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wydawany był biuletyn informacyjny Związku Zawodowego “Jedność”, w którym to znajdziecie najświeższe informacje na temat sytuacji w JSW SA oraz SiG. Dla tych, którzy z różnych względów nie mieli możliwości zapoznania się z biuletynem poniżej publikujemy jego treść.