W ramach swojej działalności społecznej, Związek Zawodowy „Jedność” za pośrednictwem Przewodniczącego Jedności KWK Pniówek Oskara Karwackiego oraz zastępcy Tomasza Żuchowskiego, podjął znaczące kroki w kierunku wsparcia Żorskiego Hospicjum im. Jana Pawła II. Działanie to nie tylko pokazuje zaangażowanie Związku w sprawy lokalnej społeczności, ale także stanowi apel o szerszą pomoc dla tej ważnej instytucji.

Żorskie Hospicjum im. Jana Pawła II, zajmujące się opieką nad osobami w stanie terminalnym, stoi przed wyzwaniami finansowymi. Jak dowiedzieliśmy się na miejscu, kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywa jedynie około 60-70% kosztów funkcjonowania hospicjum. To oznacza, że pozostała część potrzebnych środków musi pochodzić z darowizn, dotacji lub innych form wsparcia społecznego.

W odpowiedzi na te potrzeby, Związek Zawodowy „Jedność” przekazał hospicjum środki czystości, które są niezbędne do utrzymania standardów higieny i komfortu zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Ten gest, choć może wydawać się prosty, ma ogromne znaczenie w codziennej działalności hospicjum.

Ponadto, Związek Zawodowy „Jedność” aktywnie zachęca swoich członków, a także całą społeczność, do włączenia się w wsparcie hospicjum. Każda forma pomocy, czy to poprzez wolontariat, darowizny finansowe, czy przekazanie niezbędnych materiałów, jest cenna i ma realny wpływ na jakość życia osób tam przebywających.

Przewodniczący z Pniówka Oskar Karwacki i zastępca Tomasz Żuchowski podkreślają, że troska o dobrostan społeczności leży w sercu misji Związku Zawodowego „Jedność”. Wsparcie hospicjum to nie tylko działanie charytatywne, ale także wyraz jedności i empatii wobec najbardziej potrzebujących.

To wydarzenie stanowi ważny przykład tego, jak organizacje i indywidualne osoby mogą przyczynić się do poprawy warunków życia w swojej społeczności. Związek Zawodowy „Jedność” wyraża nadzieję, że ich inicjatywa zainspiruje innych do podobnych działań.

Jedność App

FREE
VIEW