Stanowisko Związków Zawodowych „Jedność” w sprawie zmian w regulaminie ZFŚS

W związku otrzymaniem w dniu 30 listopada 2018 projektu zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Związki Zawodowe „Jedność” działające w JSW SA zgłosiły swoje stanowiska do proponowanych zmian (poniżej przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez Marka Sękowskiego – Przewodniczącego Związku Zawodowego „Jedność”).

Pomimo przesłania odrębnie stanowisk przez Związki Zawodowe „Jedność”, to wszystkie wspólnie zgadzają się w dwóch sprawach, a mianowicie sprzeciwiają się ograniczeniu dofinansowania dla najmłodszych dzieci pracowników oraz wnoszą o likwidację możliwości finansowania ze środków ZFŚS imprez organizowanych przez Związki Zawodowe.

Życzenia Świąteczne

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. […]

Pracownicze Plany Kapitałowe – a emerytura górnicza

Coraz więcej osób zwraca się do nas z pytaniami o Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) o których coraz głośniej jest w […]