Przegląd Warunków Pracy – Pismo do Zarządu JSW SA

 Codziennie każdy z nas naraża swoje zdrowie i życie. Nasze rodziny, czekając z niecierpliwością na powrót swoich mężów, synów i ojców z pracy oczekują od nas utrzymania na godnym poziomie i tego właśnie powinniśmy żądać od pracodawcy! Godny zarobek i szacunek za ciężki trud i wyrzeczenia– to przecież niewiele! Bezpieczeństwo- powinno być, a niestety w wielu sytuacjach nie jest- priorytetem! Najwyższy czas, aby Zarząd pochylił się nad wieloma problemami zgłaszanymi przez załogę dotyczącymi bezpieczeństwa– bo życie ludzkie powinno być najważniejsze! Może wreszcie pora skończyć wyśmiewać się z naszych postulatów dotyczących bezpieczeństwa pracowników zawartych we wszczętych sporach zbiorowych, przestać mydlić ludziom oczy światełkami na LPS-ach i pochylić się nad tym co najważniejsze—ochroną życia i zdrowia pracowników! W związku z tragicznymi wydarzeniami w ostatnim czasie oraz wieloma skargami pracowników dotyczącymi łamania zasad BHP oraz przymuszania do pracy w niebezpiecznych warunkach Wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych „Jedność” Marek Sękowski w dniu 28.05.2018r. wystąpił pisemnie do pracodawcy o natychmiastowe rozpoczęcie przeglądu warunków pracy na WSZYSTKICH kopalniach JSW S.A. Obowiązek corocznego przeglądu warunków pracy wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa pracy. Aby nie było żadnych wątpliwości w skład komisji przeprowadzającej takie przeglądy powinni wejść oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy, służby BHP oraz jako strona społeczna WSZYSCY CHĘTNI PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. Jeżeli pracodawca nie ma nic do ukrycia—przeglądy powinny się zacząć jak najszybciej! Komisja taka nie ma na celu karania pracownika! Przegląd ma służyć wyłącznie podniesieniu bezpieczeństwa w pracy! Ma skontrolować czy pracownik ma zapewnioną możliwość wykonywania pracy w sposób bezpieczny z zapewnieniem mu wszystkich niezbędnych do tego środków i narzędzi. Ma wykryć i wyeliminować ewentualne błędy w tym zakresie! Wykonany w sposób rzetelny dla pracowników poprawi ich bezpieczeństwo, dla pracodawcy poprawi efektywność pracy i współczynnik wypadkowości! Ten przegląd jest we wspólnym interesie obu stron!

Treść pisma wraz z uzasadnieniem prezentujemy poniżej

 

 

Nagłe przebudzenie czy znów fałszywa gra?

21 stycznia 2016—Z.Z. Jedność wszczyna spór zbiorowy z pracodawcą żądając m.in. zlikwidowania w Regulaminie ZFŚS dofinansowania do imprez związkowych i przeznaczenie […]

Tańczą jak im zagramy— czyli słów kilka o porozumieniach

20 kwietnia 2018 roku, Wiceprzewodniczący FZZ „Jedność” Marek Sękowski zwrócił się do Zarządu JSW o podjęcie działań wzorem rozwiązań w […]