Związki Zawodowe „Jedność” działające we wszystkich kopalniach JSW SA zdecydowanie protestują przeciwko decyzji Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dotyczącej potrąceń z premii motywacyjnej dla pracowników za dni nieobecności spowodowane honorowym oddawaniem krwi. W związku z tym, stosowny protest został złożony w kancelarii Biura Zarządu JSW SA, oraz również wysyłamy go do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Zdrowia.

Treść protestu:


Niżej podpisane Zakładowe Organizacje Związkowe jako reprezentujące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pragną wyrazić głębokie oburzenie i stanowczy protest wobec decyzji Zarządu dotyczącej dokonania potrąceń z premii motywacyjnej dla pracowników za dni nieobecności spowodowane honorowym oddawaniem krwi.


Jesteśmy świadomi trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się polski system zdrowia, zwłaszcza
w kontekście krytycznie niskich stanów magazynowych krwi. Wielu naszych pracowników,
w poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności, regularnie oddaje krew, ratując tym samym życie wielu ludzi. Dlatego jesteśmy zdumieni i zaniepokojeni, że Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca własnością Skarbu Państwa, postanowiła ukarać tych, którzy w sposób bezinteresowny i honorowy przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia innych.


Potrącenie z premii 92 zł (w przypadku pracowników dołowych) za każdy dzień nieobecności w pracy wynikający z oddawania krwi, jest działaniem nie tylko nieuzasadnionym, ale przede wszystkim niegodziwym. Takie postępowanie demotywuje pracowników do podejmowania tak ważnych i odpowiedzialnych działań, jakim jest honorowe oddawanie krwi.


Apelujemy o natychmiastowe przemyślenie i wycofanie się z tej decyzji oraz o zadośćuczynienie pracownikom, którzy zostali ukarani finansowo za swoją bezinteresowną pomoc i społeczną postawę. Wierzymy, że Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podejmie odpowiednie kroki w celu naprawy tej sytuacji i zapewnienia, że podobne działania nie będą miały miejsca w przyszłości.
Oczekujemy szybkiej reakcji i odpowiedzi na nasz protest.

Jedność App

FREE
VIEW