Wielokrotnie słyszymy, że dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej bezpieczeństwo pracowników jest sprawą najważniejszą i priorytetową! Czy tak jest w rzeczywistości? Niestety to tylko puste słowa!

23.08.0218 Przewodniczący Związku Marek Sękowski zwrócił uwagę Dyrekcji KWK Budryk na przypadki łamania prawa i narażania pracowników na utratę zdrowia tj. przypadki zmuszania pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych w rejonach gdzie obowiązuję skrócony czas pracy do 6 godzin ze względu na istniejące warunki klimatyczne, a w szczególności w rejonach gdzie nastąpiła awaria urządzeń klimatyzacji.

W każdej cywilizowanym zakładzie kierownictwo pochyliłoby się nad problemem – po to by wyjaśnić najważniejszą kwestię czyli bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników. Niestety nie u nas! W tym przypadku kierownictwo kopalni wpadło na „genialny pomysł” rozpowszechnienia wśród pracowników nieprawdziwych informacji jakoby  tutaj cytat. „Jedność chce zabierać wszystkim pracownikom możliwość pracy w nadgodzinach”

Informujemy Was wszystkich, że zawsze będziemy czuwać nad bezpieczeństwem pracy na poszczególnych zakładach pracy. Ta kwestia jest bezsprzecznie najważniejsza i po to m.in. są prawdziwe związki zawodowe. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdzie znów przy blasku fleszów na briefingach prasowych członkowie Zarządu wraz z przedstawicielami Rządu będą wmawiać opinii publicznej, że nie mieli żadnego wpływu na to co się stało i to „natura” wygrała nierówną walkę z górnikami!

Nie pozwolimy również szkalować dobrego imienia Związku. Apelujemy do wszystkich, którzy byli lub będą świadkami choćby najmniejszej próby szkalowania naszego Związku lub jego Członków polegającej m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących naszych działań bądź wykorzystywaniu pozycji służbowej do tzw. „wojenek międzyzwiązkowych” o natychmiastowe zgłaszanie tego faktu do siedziby Związku. Najwyższy czas by takie zachowania upubliczniać i walczyć z nimi poprzez wszelkie działania prawem przewidziane. Poniżej przedstawiamy stanowcze pismo w tej sprawie Przewodniczego Związku Marka Sękowskiego.  

pismo z dnia 23.08.2018

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW