W dniu 05.09.2018 Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” Marek Sękowski ponownie zwrócił się do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem, w którym wnosi o podniesienie standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach JSW S.A. poprzez wprowadzenie stałych corocznych przeglądów warunków pracy z udziałem strony społecznej. Jak czytamy w piśmie przeglądy te mają na celu weryfikację skarg i zarzutów pracowników oraz próbę współuczestniczenia czy pomocy w tworzeniu korzystnych , a przede wszystkim bezpiecznych warunków pracy.

   Wprowadzenie okresowych przeglądów warunków pracy w naszej ocenie nie tylko może służyć podniesieniu bezpieczeństwa pracy ale i będzie też korzystne wizerunkowo dla samej Spółki przedstawiając ją jako bezpiecznego i godnego zaufania pracodawcę. 

Treść pisma poniżej

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW