PIP kieruje wniosek o ukaranie do Sądu za zwolnienie Marka Sękowskiego

W dniu 24.05.2019 Marek Sękowski na swoim profilu przedstawił pismo z Państwowej Inspekcji Pracy, w którym to zawiadamia się o skierowaniu do Sądu Rejonowego wniosku o ukaranie osób które zwolniły Marka z pracy.

Treść wpisu Marka Sękowskiego

PIP złożył wniosek o ukaranie tych, którzy mnie zwolnili!
Art. 281 pkt 3
„Kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:
wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy …….. „
Państwowa Inspekcja Pracy również idzie do Sądu w mojej sprawie!!! Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego 💪💪💪😀 
„Efekty przyjaźni pracodawcy do pracowników” 🤣🤣🤣 — zmotywowany(a)

Jest akt oskarżenia wobec osób oczerniających Marka Sękowskiego

Jak poinformował Przewodniczący Związku Zawodowego Jedność Marek Sękowski na swoim profilu w portalu Facebook „Marek Sękowski – Niewygodny Pracownik„ do […]

List do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego

Poniżej przedstawiamy treść listu wystosowanego przez Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych „Jedność” do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Informujemy, że […]