Mimo kontroli Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzanej ostatnio na zakładach JSW S.A. pracodawca znów dopuszcza się łamania podstawowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nakazując pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w miejscach gdzie ze względu na panujące warunki klimatyczne skrócony jest czas pracy do 6 godzin! (W tym miejscu informujemy, że na innych zakładach JSW SA Dyrektorzy wprowadzili zarządzenia zakazujące pracy w nadgodzinach w miejscach gdzie obowiązuje skrócony czas pracy)
Musimy stanowczo reagować na takie działania- tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zlikwidować tą patologię!
Przedstawiamy stanowcze pismo Przewodniczącego Związku Marka Sękowskiego  w tej sprawie, jednocześnie prosimy o natychmiastowe zgłaszanie tego typu sytuacji!!!
Pamiętajcie – tutaj chodzi o Wasze zdrowie! 

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW