Łamania prawa ciąg dalszy….

17 października 2018 Wyłącz przez Marek Sękowski
Mimo kontroli Okręgowego Urzędu Górniczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzanej ostatnio na zakładach JSW S.A. pracodawca znów dopuszcza się łamania podstawowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nakazując pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w miejscach gdzie ze względu na panujące warunki klimatyczne skrócony jest czas pracy do 6 godzin! (W tym miejscu informujemy, że na innych zakładach JSW SA Dyrektorzy wprowadzili zarządzenia zakazujące pracy w nadgodzinach w miejscach gdzie obowiązuje skrócony czas pracy)
Musimy stanowczo reagować na takie działania- tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zlikwidować tą patologię!
Przedstawiamy stanowcze pismo Przewodniczącego Związku Marka Sękowskiego  w tej sprawie, jednocześnie prosimy o natychmiastowe zgłaszanie tego typu sytuacji!!!
Pamiętajcie – tutaj chodzi o Wasze zdrowie!