Jedność Stellantis – stanowisko w kwestii zmiany rozkładu czasu pracy.

W odpowiedzi na zapowiedzi wprowadzenia nowego systemu czasu pracy w zakładzie Stellantis Gliwice, Związek Zawodowy „Jedność” podjął zdecydowane kroki, aby wyrazić swoje obawy i sprzeciw wobec tych zmian. W imieniu pracowników produkcyjnych oraz Utrzymania Ruchu, wystosowaliśmy oficjalne pismo do Zarządu Stellantis Gliwice, a także bezpośrednio do CEO firmy, Pana Carlosa Tavaresa, domagając się ponownego rozważenia planowanych zmian i rozpoczęcia dialogu w celu znalezienia bardziej korzystnych rozwiązań.

Nasze Stanowisko

Jako Związek Zawodowy „Jedność”, zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu systemu 18-zmianowego dla pracowników produkcyjnych oraz 14-zmianowego dla pracowników Utrzymania Ruchu. Uważamy, że takie zmiany są nie tylko niekorzystne dla dobrostanu naszych pracowników, ale również mogą negatywnie wpłynąć na efektywność pracy i stabilność zatrudnienia w naszym zakładzie. Nasze obawy opierają się na doświadczeniach innych zakładów Stellantis, gdzie podobne zmiany przyniosły niepokój społeczny i niezadowolenie pracowników.

Działania Związku

W naszym piśmie podkreślamy, że proponowane zmiany mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w życiu zawodowym i prywatnym pracowników, co z kolei może mieć wpływ na ich zdrowie i samopoczucie. Wzywamy do otwartego dialogu i współpracy w celu wypracowania rozwiązań, które będą uwzględniać potrzeby i oczekiwania pracowników, jednocześnie nie zagrażając ciągłości produkcji.

Komunikacja z CEO

Pismo zostało również wysłane do CEO Stellantis, Pana Carlosa Tavaresa, co świadczy o naszym zaangażowaniu na najwyższym szczeblu zarządzania. Mamy nadzieję, że nasz głos zostanie usłyszany, a nasze argumenty zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji.

Kopia Pisma

Pod tym artykułem znajduje się kopia pisma, które wysłaliśmy do Zarządu Stellantis oraz do Pana Carlosa Tavaresa. Zachęcamy wszystkich pracowników oraz osoby zainteresowane do zapoznania się z treścią naszego stanowiska i wsparcia naszych działań w obronie godnych warunków pracy.

Podsumowanie

Związek Zawodowy „Jedność” pozostaje nieugięty w swoim postanowieniu ochrony praw pracowniczych. Oczekujemy, że nasze działania przyczynią się do konstruktywnego dialogu i znalezienia rozwiązań, które będą korzystne dla wszystkich stron zaangażowanych w proces produkcyjny Stellantis.

Pismo dostępne poniżej

Związek Zawodowy „Jedność” kontynuuje swoje działania, mając na celu zapewnienie, że głos pracowników jest słyszalny i brany pod uwagę. Z niecierpliwością oczekujemy odpowiedzi od zarządu Stellantis i pana CEO Carlosa Tavaresa, mając nadzieję na otwarty i konstruktywny dialog.

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW