Co przyniesie nowy rok, to Wam się należy w 2018 roku

W dniu 19.12.2017 otrzymaliśmy odpowiedź z Państwowej Inspekcji Pracy na zadane przez nas pytania dotyczące daty przywrócenia zawieszonych świadczeń,  PIP potwierdził nasze stanowisko i w związku z tym od dnia 23.02.2018 pracodawca zgodnie z prawem powinien przywrócić następujące elementy płac.

 

  1. Wynagrodzenie za absencję chorobową zgodnie z stosowanym ZUZP
  2. Wynagrodzenie za absencje urlopową zgodnie z stosowanym ZUZP
  3.  Pomoce Szkolne wypłacane z funduszu płac, tym samym nie obciążają funduszu socjalnego.
  4. Przywrócenie dopłaty do przewozów pracowniczych
  5. Przywrócenie biletów z Karty Górnika
  6. Przywrócenie premi BHP, 
  7. Wypłacenie 14 pensji w całości zgodnie ZUZP
  8. Wypłacenie deputatu węglowego na zasadach z przed porozumień postrajkowych

 

POWYŻSZE ELEMENTY PŁAC NALEŻĄ SIĘ WAM, I NIE TRZEBA PODPISYWAĆ  DO TEGO ŻADNYCH BZDURNYCH POROZUMIEŃ, NIE DAJCIE SOBIE WMÓWIĆ ŻE BETON ZWIĄZKOWY COŚ WAM PRZYWRÓCIŁ, PO PROSTU SKOŃCZYŁ SIĘ 3 LETNI OKRES OBOWIĄZYWANIA TYCH PSEUDOPOROZUMIEŃ.

 

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek