Zgłoszenie żądań do JSW na zasadach sporu zbiorowego

Informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 05.01.2018 rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego z Jastrzębską Spółką Węglową SA, poprzez przesłanie żądań dotyczących:

  1. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla JSW SA
  2. Działań dyskryminacyjnych wobec Pracowników JSW SA
  3. Zadośćuczynienia dla Pracowników JSW SA za poniesione wyrzeczenia w latach 2015-2017

Jednocześnie pragniemy Was poinformować że powyższe żądania są popierane przez wszystkie organizacje związkowe wchodzące w skład Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA, które aby wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa i nikt nie mógł zarzucić nam łamania obowiązujących przepisów przystąpią do sporu niezwłocznie po spełnieniu wymogów formalnych.

szczegóły wysuniętych przez nas żądań znajdziecie w piśmie poniżej

By Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek

Jedność App

FREE
VIEW