Zgłoszenie żądań do JSW na zasadach sporu zbiorowego

Informujemy że w dniu dzisiejszym tj. 05.01.2018 rozpoczęliśmy procedurę sporu zbiorowego z Jastrzębską Spółką Węglową SA, poprzez przesłanie żądań dotyczących:

  1. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla JSW SA
  2. Działań dyskryminacyjnych wobec Pracowników JSW SA
  3. Zadośćuczynienia dla Pracowników JSW SA za poniesione wyrzeczenia w latach 2015-2017

Jednocześnie pragniemy Was poinformować że powyższe żądania są popierane przez wszystkie organizacje związkowe wchodzące w skład Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych JSW SA, które aby wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa i nikt nie mógł zarzucić nam łamania obowiązujących przepisów przystąpią do sporu niezwłocznie po spełnieniu wymogów formalnych.

szczegóły wysuniętych przez nas żądań znajdziecie w piśmie poniżej

Co przyniesie nowy rok, to Wam się należy w 2018 roku

W dniu 19.12.2017 otrzymaliśmy odpowiedź z Państwowej Inspekcji Pracy na zadane przez nas pytania dotyczące daty przywrócenia zawieszonych świadczeń,  PIP […]

Uwagi Jedności do Programu Strategi dla Górnictwa zostały uwzględnione.

W dniu 23.01.2018 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Program Strategi dla Górnictwa do roku 2030, przyjęcie tego programu było poprzedzone szeregiem […]