Beton związkowy zrezygnował z prac nad układem zbiorowym pracy

    W dniu dzisiejszym (22.09.2017) w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. odbyło się kolejne spotkanie pełnomocników Zarządu JSW z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi działającymi w spółce, które wyraziły wolę przystąpienia do prac nad nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, i po raz kolejny na spotkanie to, pomimo powiadomienia i zaproszenia przez Zarząd  nie stawili się przedstawiciele tzw. reprezentatywnych organizacji związkowych, co może świadczyć o zrezygnowaniu przez nich z udziału w pracach nad ZUZP.  Obecne na spotkaniu organizacje związkowe przedstawiły stronie pracodawcy swoje stanowisko w tej sprawie na piśmie, które prezentujemy poniżej.  W naszej ocenie zachowanie betonu związkowego ma na celu paraliżowanie i przedłużanie prac nad najważniejszym dokumentem dla pracowników, a tym bardziej na pewno nie ma nic wspólnego z tak akcentowaną przez nich odpowiedzialnością. 

 

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek