Dość kłamstw betonu zwiazkowego

    W związku z kłamliwymi wypowiedziami liderów reprezentatywnych organizacji związkowych na temat rokowań nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy informujemy że, to Zarząd JSW SA wystąpił z wezwaniem do związków zawodowych działających w JSW SA do podjęcia rokowań nad ZUZP i na to wezwanie większość organizacji przystąpiło do tych rokowań, natomiast Reprezentatywne związki zawodowe nigdy nie występowały z żadnymi zaproszeniami do pozostałych związków. Wypowiedzi liderów  betonu związkowego w sprawie rokowań nad ZUZP mają tyle wspólnego z prawdą, co słonie z baletem. Jednak pomimo złej woli i tworzenia fikcji ze strony reprezentatywnych organizacji związkowych w dniu 12.09.2017 Związki Zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA wystąpiły zarówno do Zarządu JSW SA oraz Reprezentatywnych Organizacji Związkowych z zaproszeniem do wspólnych rokowań w dobrej wierze nad ZUZP.

Treść zaproszenia poniżej.

 

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek