Deputat węglowy w naturze

W dniu dzisiejszym (02.12..2021) złożyliśmy w kancelarii Jastrzębskiej Spółki Węglowej pismo do Prezesa Zarządu JSW SA, z wnioskiem o wdrożenie rozwiązań mających na celu przywrócenie możliwości pobierania przez uprawnionych pracowników deputatu węglowego w „naturze”.

treść pisma poniżej

Przeszeregowania stawek dla Załogi JSW

W dniu dzisiejszym (01.12.2021) złożyliśmy pismo do Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wnioskiem o przywrócenie corocznych przeszeregowań stawek […]

ŻYCZENIA BARBÓRKOWE

Wszystkim górnikom oraz ich rodzinom, składamy serdeczne życzenia pomyślności, spełnienia zawodowego i osobistych planów, a przede wszystkim Zdrowia i bezpiecznej […]