SRK Ważne Z.Z. "Jedność"

14-stka za 2016 rok dla SiG, Emerytów oraz przechodzących do SRK

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” Marek Sękowski, wystąpił do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem, w którym to zwraca się z żądaniem wypłacenia zaległej 14-stej pensji za rok 2016 obecnym pracownikom JSW S.A.,  którzy w 2016 roku byli pracownikami Spółki JSW „Szkolenie i Górnictwo” należącej do Grupy Kapitałowej JSW, oraz emerytom i […]

Czytaj więcej
SRK Z.Z. "Jedność"

14-stka i węgiel dla przechodzących do SRK z Krupińskiego – informacje

Dnia 21.12.2017 r. wystąpiliśmy do SRK S.A. z pismem dotyczącym żądania wypłaty 14-tej pensji za rok 2017 oraz deputatu węglowego dla pracowników, którzy dnia 01.04.2017 r. przeszli do SRK S.A. z JSW S.A. Dnia 29.12.2017 r. ze strony SRK S.A. otrzymaliśmy odmowną odpowiedź dotyczącą realizacji powyższych żądań. Treść pisma prezentujemy poniżej: Ponieważ nasza ocena prawna […]

Czytaj więcej
SRK Z.Z. "Jedność"

14-stka i węgiel dla przechodzących do SRK z JSW

Informujemy że w dniu 21.12.2017 wystąpiliśmy z pismem domagającym się wypłaty 14-tej pensji oraz węgla deputatowego dla byłych pracowników JSW S.A., którzy 1 kwietnia 2017r. przeszli do SRK S.A. na podstawie art. 231 KP.  

Czytaj więcej