14-stka za 2016 rok dla SiG, Emerytów oraz przechodzących do SRK

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Związku Zawodowego „Jedność” Marek Sękowski, wystąpił do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z pismem, w którym to zwraca się z żądaniem wypłacenia zaległej 14-stej pensji za rok 2016 obecnym pracownikom JSW S.A.,  którzy w 2016 roku byli pracownikami Spółki JSW „Szkolenie i Górnictwo” należącej do Grupy Kapitałowej JSW, oraz emerytom i osobom  przebywającym na urlopach górniczych, którzy byli czynnymi pracownikami w 2016 roku. 

Jako niepodważalny argument wskazano że Pracownicy ci w tym okresie wspólnie z pozostałymi pracownikami JSW S.A. pracowali na tych samych oddziałach, niejednokrotnie na tych samych stanowiskach wykonując identyczną pracę i wkładając w nią identyczny wysiłek. Mieli taki sam wkład w działalność produkcyjną spółki i powinni również zostać objęci w/w premią!

Kopia pisma poniżej

 

By Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"

Jedność App

FREE
VIEW