Plan działań Federacji Związków Zawodowych „Jedność”

Ostatnie wybory na członka Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z wyboru pracowników, pokazały że załoga JSW SA chce zmian, dlatego też Federacja Związków Zawodowych „Jedność” przyjęła do realizacji program wyborczy przedstawiony przez Marka Sękowskiego.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy plan działań na najbliższy okres.

• Karty płatnicze zamiast bonów za posiłki profilaktyczne.         

    Jastrzębska Spółka Węglowa chcąc być najlepszą firmą produkującą węgiel w Europie, musi podążać za trendami ekonomiczno-gospodarczymi. Nie może być tak, że w JSW nadal liczy się bony ręcznie i realizuje je w garstce sklepów z zawyżonymi cenami. Czas na karty płatnicze, które od dawna funkcjonują w Polskiej Grupie Górniczej. To ostatni moment na przerwanie zmowy przetargowej i wykonanie ruchu w kierunku załogi.

 • Naprawa Funduszu Socjalnego!     

        Już w 2015r. przeprowadzona kontrola potwierdziła szereg nieprawidłowości w funduszu socjalnym np. na KWK ,,Pniówek” opisane w Sprawozdaniu nr 22/2015. Wówczas kontrolujący wnosili o odwołanie dyrektora do spraw pracy w związku z licznymi nieprawidłowościami. Pracodawca odmówił dalszych kontroli i gangrena zaczęła się rozrastać. Dzisiaj potwierdzone jest masowe fałszowanie podpisów pracowników w celu wyłudzenia kolejnych środków z funduszu socjalnego. Pomimo potwierdzenia tego faktu odmówiono dalszej kontroli i jak zwykle sprawę próbuje zamieść się pod dywan. Na Budryku na szczęście problem ten został dawno rozwiązany, ale na pozostałych zakładach Załoga JSW traci corocznie spore pieniądze wyłudzane z funduszu socjalnego przez brak właściwej kontroli. Federacja Związków Zawodowych „Jedność” zobowiązuje się zrobić wszystko, aby kontrolę dokończyć i jeśli były wyłudzone jakieś pieniądze, zostały zwrócone przez nieuczciwych organizatorów z przeznaczeniem  na wczasy pod gruszą dla każdego pracownika!

• Stałe przeglądy Waszych warunków pracy.         

    Koniec z pustymi hasłami mówiącymi o tym, że to zdrowie i życie pracownika jest najważniejsze. Czas na realne działania! Sprawdzać będziemy dwa razy w roku wszystkie stanowiska pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Przegląd warunków pracy (zwłaszcza w okresach wysokich i niskich temperatur)  to korzyść dla pracownika. Celem przeglądów będzie zdiagnozowanie i usuwanie zagrożeń występujących na konkretnych stanowiskach niezależnie od pracodawcy, zasięgnięcie opinii pracowników oraz uzupełnienie wszystkich stanowisk pracy o niezbędne narzędzia!!! Komisje składać się będą z przedstawiciela pracodawcy, przedstawiciela danego oddziału, przedstawicieli chętnych organizacji związkowych oraz oddziałowego społecznego inspektora pracy.

 • Uczciwe umowy, przeszeregowania na równych zasadach.

            Każdy pracownik JSW zasługuje na równe traktowanie oraz takie same zasady wynagradzania niezależnie od kopalni, na której pracuje. Nowi pracownicy nie są gorszymi ludźmi od kolegów zatrudnionych przed 2012 rokiem i powinni mieć wpisane w umowie o pracę stały zakład wykonywania pracy. Coraz częściej dochodzi do przypadków, że przełożeni w sposób bezprawny przenoszą niewygodnych pracowników na najbardziej odległe od miejsca zamieszkania zakłady pracy. Na bazie tak sprzecznych z prawem umów można będzie przenosić niewygodnych pracowników chociażby do planowanej kopalni w zagłębiu lubelskim i to z dnia na dzień. Marek ma już pierwszy korzystny wyrok sądowy dotyczący stosowania takich umów, a po wyborze zaangażuje się w naprawę ich zapisów.   W przypadku przeszeregowań pracowników zatrudnionych przed 2012r. niedopuszczalnym jest, aby o przeszeregowaniach decydowały ciche układy nie związane z pracą. Każdy awans, przeszeregowanie czy skierowanie na specjalistyczny kurs powinny mieć uczciwe podstawy.  

Cyfryzacja systemu raportowania

           
Wyobraźcie sobie kopalnie, w której pracownik dozoru, przed wyjazdem korzysta ze stanowisk komputerowych znajdujących się przy podszybiu, podłączonych do sieci. Siada, pisze raport ze swojej zmiany, wyjeżdża, przebiera się i jedzie do domu. Podobnie przed pracą. Jeszcze w domu mógłby tak jak każdy ze sztygarów zalogować się do sieci i zobaczyć raport ze zmiany poprzedniej. Po przyjeździe do pracy musiałby się tylko przebrać, zrobić podział i zjechać na dół. To jest możliwe do zrealizowania! Tak to funkcjonowało w niemieckich kopalniach. Jeżeli możemy pociągnąć światłowody na każdej kopalni. Jeżeli możemy wstawić kamery na każdym stanowisku pracy – a na większości kopalń już tak jest. To dlaczego nie możemy zmodernizować i usprawnić naszej pracy? Wystarczy trochę dobrej woli i chęć poprawy warunków pracy.

 • Stop dalszej prywatyzacji JSW S.A.

1.Obecny Zarząd chce dalszej emisji akcji co spowoduje obniżenie udziału Skarbu Państwa do 50% +1 akcja (obecnie Skarb Państwa ma 55%). Nie może być zgody na takie działania również dlatego że w 2011 r. były gwarancje społeczne, że nie będzie dalszego obniżania dotychczasowego pakietu.

2. Wszyscy pamiętamy drastyczne obniżenie wynagrodzeń na 3 lata i strajk po kupnie KWK Knurów-Szczygłowice. Obecnie sytuacja się powtarza. Zamiast zwiększać Fundusz Stabilizacyjny (gdzie Marek Sękowski jako pierwszy otrzymał od ministra energii pisemną gwarancję, że nie będzie on naruszany) to spółka robi co innego. Propozycja zarządu to kupno kolejnej firmy tj. PBSZ pod hipotekę m. in. KWK Pniówek, KWK Zofiówka, KWK Knurów Szczygłowice i branie kolejnych kredytów podczas gdy w spółce jest kilka miliardów zapasów gotówki. Na to zgody Marka nigdy nie będzie. Środki zamiast na zakup PBSZ powinny iść na Fundusz Stabilizacyjny

 • Nagrody jubileuszowe dla każdego pracownika.

            Pracownicy zatrudnieni po 2012 roku nie są gorsi od zatrudnionych wcześniej. Pracownicy na tzw. „nowych umowach” bezwzględnie powinni otrzymywać nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne tak jak koledzy zatrudnieni przed 2012 rokiem.

• Wyrównanie wynagrodzeń na wszystkich kopalniach.

            Najwyższa pora, aby wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej zarabiali takie same pieniądze na tych samych stanowiskach, czyli na podniesienie płac do najwyższych.

Czy wybory w 2016 roku zostały sfałszowane?

Czy tak było, to ustali Prokuratura Rejonowa w Pszczynie, bowiem w dniu dzisiejszym (11.03.2019) zostało złożone przez Federację Związków Zawodowych […]

Pomóżmy Karolkowi

Karol Wilk jest siedmiolatkiem mieszkającym wraz z rodzicami w Książenicach  (woj. śląskie), u którego wykryto nowotwór złośliwy głowy – glejaka […]