Komunikat dla członków Zarządu Związku Zawodowego „Jedność”

Informujemy wszystkich Członków Zarządu, że w dniu 20-go października tj. sobota o godz. 815 odbędzie się zebranie Zarządu Związku Zawodowego „Jedność”.


Ze względu na ważność podejmowanych decyzji obecność obowiązkowa.

Author: Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"