Komunikat dla członków Zarządu Związku Zawodowego “Jedność”

4 października 2018 Wyłącz przez Marek Sękowski

Informujemy wszystkich Członków Zarządu, że w dniu 20-go października tj. sobota o godz. 815 odbędzie się zebranie Zarządu Związku Zawodowego „Jedność”.


Ze względu na ważność podejmowanych decyzji obecność obowiązkowa.