Jedność” w Obronie Praw Pracowników: 7 Lat od Kluczowego Porozumienia

Dziś obchodzimy ważną rocznicę w historii naszego ruchu związkowego. Dokładnie siedem lat temu, (27.10.2016 roku) pod presją Związku Zawodowego „Jedność”, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oraz tzw. „reprezentatywne” organizacje związkowe podpisały porozumienie, które stało się przełomem w walce o prawa pracowników.

W 2015 roku, w wyniku pseudoporozumień, doszło do m.in.  bezprawnego obniżenia deputatu węglowego dla pracowników JSW. W odpowiedzi na te działania, Związek Zawodowy „Jedność” jako jedyna organizacja związkowa postanowiła podjąć kroki prawne. Reprezentując setki swoich członków, „Jedność” rozpoczęła masowe procesy sądowe, które skutkowały wygranymi i nakazami wypłaty zaniżonych świadczeń dla pracowników.

W obliczu tych wyroków oraz rosnącej presji ze strony „Jedności”, zarząd JSW zdecydował się na zawarcie porozumienia. W jego uzasadnieniu jasno wskazano, że decyzja ta była konsekwencją zapadających wyroków sądowych, które nakazywały wypłatę bezprawnie zabranych świadczeń.

Ten moment stał się symbolem determinacji Związku Zawodowego „Jedność”. Pokazał, że dzięki zjednoczeniu, wspólnym działaniom oraz konsekwentnej walce o prawa pracowników, można skutecznie przeciwstawić się niesprawiedliwości i osiągnąć sukces.

Dzisiejsza rocznica jest przypomnieniem dla nas wszystkich o sile i znaczeniu działań w obronie praw pracowniczych. Dzięki odwadze i determinacji „Jedności”, pracownicy JSW odzyskali to, co im się należało, a zarząd spółki został zmuszony do respektowania praw pracowników.

Niech ta rocznica będzie dla nas inspiracją i przypomnieniem, że warto walczyć o swoje prawa, niezależnie od przeciwności. „Jedność” udowodniła, że determinacja mogą przynieść realne zmiany w życiu wielu ludzi.

Jedność App

FREE
VIEW