Czy beton działał na szkodę pracowników ?

W związku z rozprzestrzenianiem przez tzw. „reprezentatywne” związki zawodowe informacji o podpisanym w ubiegłym roku porozumieniu z Zarządem Spółki dotyczącym wzrostu stawek płac zasadniczych, oraz brakiem zaufania do nich przez załogę Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do Zarządu JSW SA z pismem, w którym to zawarliśmy kilka nurtujących pracowników pytań. Jeśli okaże się prawdą, że to porozumienie zostało faktycznie zawarte, to beton związkowy zatajając jego treść przed załogą i niedomagając się przez rok jego realizacji działał na szkodę pracowników !!!

Oto pytania które zadaliśmy

1. Czy było faktycznie zawarte takie porozumienie, kiedy były prowadzone negocjacje nad tym porozumieniem? Jeżeli było zawarte to w jakim dniu zostało podpisane, kiedy i pod jakim numerem zostało zarejestrowane w rejestrze dokumentów?

2. Czy podpisanie tego porozumienia było omawiane na posiedzeniu Zarządu, czy istnieje protokół z posiedzenia Zarządu, w którym widnieje taki punkt w obradach, czy istnieje Uchwała Zarządu uprawniająca bądź opiniująca podpisanie tego porozumienia?

3. Dlaczego nie zostało opatrzone datą zawarcia, pieczątkami członków Zarządu?

4. Dlaczego wreszcie opinia publiczna, załoga, pozostałe organizacje związkowe nie zostały poinformowane o fakcie zawarcia i treści tego porozumienia?

5. Dlaczego Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej jako reprezentant załogi, nie czuwał nad realizacją tego porozumienia?

Ciągłe próby destabilizacji spokoju społecznego

Jesteśmy zaniepokojeni aktualną sytuacją w Spółce, a przede wszystkim brakiem odpowiedniego dialogu pomiędzy reprezentantami załogi Jastrzębskiej Spółki, a jej Zarządem. Zauważamy nieustanne próby destabilizacji spokoju społecznego wśród załogi przez tzw. „reprezentatywne” organizacje, wzbudzają one u nas ogromną wątpliwość nad faktycznymi intencjami jakimi się kierują.

Reprezentanci załogi, czy na pewno?

W naszej ocenie pragniemy poinformować, że nie są oni reprezentantami całej załogi naszej spółki i nie mają żadnej legitymacji do występowania w imieniu pozostałych związków zawodowych działających w JSW S.A. Rozumiemy istniejące rozwiązania prawne pozwalające w pewnych przypadkach pomijać związki zawodowe, które nie mają statusu „reprezentatywnych” jednak w aktualnej sytuacji mając na względzie dobro naszej spółki wnieśliśmy też o uwzględnienie stanowiska wszystkich organizacji działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a przynajmniej tych, które zgłaszają chęć udziału w takich rozmowach.

Treść pisma poniżej.
(Pismo podpisane zostało przez nas kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i zostało przesłane do Zarządu JSW w formie elektronicznej)

Zmiany w świadczeniach statutowych Z. Z. Jedność

Na ostatnim zebraniu Zarządu Związku Zawodowego „Jedność” podjęto uchwałę o zwiększeniu dofinansowania dla Członka Związku przebywającego nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim […]

Spotkanie Zarządu JSW z organizacjami związkowymi

W dniu dzisiejszym (05.05.2021) odbyło się spotkanie Pani Prezes Barbary Piontek oraz pozostałych członków Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z […]