Zmiany w świadczeniach statutowych Z. Z. Jedność

Na ostatnim zebraniu Zarządu Związku Zawodowego „Jedność” podjęto uchwałę o zwiększeniu dofinansowania dla Członka Związku przebywającego nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim przez okres ponad 30 dni do kwoty 100zł – raz w roku. Do otrzymania w/w świadczenia konieczne jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego czas przebywania na L4.

Jednocześnie informujemy, że Prawo do otrzymania świadczenia upływa po pięciu miesiącach od zdarzenia, za które jest przyznane (w trakcie trwania epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego w/w okres ulega zawieszeniu).

Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę świadczeń

ŚwiadczenieWartośćWymagane dokumenty
ZGON PRACOWNIKA – CZŁONKA ZWIĄZKU2000 ZŁKSEROKOPIA AKTU ZGONU
DOFINANSOWANIE CZŁONKOM ZWIĄZKU IMPREZ REKREACYJNYCH, WCZASÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEKDO 1000 ZŁ NA CZŁONKA ZWIĄZKUUCHWAŁA ZARZĄDU
NARODZENIE DZIECKA CZŁONKA ZWIĄZKU200 ZŁKSEROKOPIA AKTU URODZENIA
PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ CZŁONKA ZWIĄZKU200 ZŁKSEROKOPIA DECYZJI ZUS
ZAPOMOGA LOSOWA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU CHORUJĄCYCH NIEPRZERWANIE PONAD 30 DNI RAZ W ROKU100 ZŁZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI L4
ZASIŁEK JEDNORAZOWY DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KTÓRYCH DZIECKO ROZPOCZYNA NAUKĘ W 1 KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ100 ZŁLEGITYMACJA SZKOLNA DZIECKA
ZGON NAJBLIŻSZEJ RODZINY CZŁONKA ZWIĄZKU (WSPÓŁMAŁŻONEK, DZIECKO WŁASNE LUB PRZYSPOSOBIONE)200 ZŁKSEROKOPIA AKTU ZGONU
KUFEL OZDOBNY Z LOGO ZWIĄZKUBEZPŁATNIECZŁONKOSTWO W ZZ „JEDNOŚĆ”
ZASIŁEK JEDNORAZOWY DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU KTÓRZY W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO (POŻAR LUB POWÓDŹ) ZNAJDUJĄ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJIDO 2000 ZŁZAŚWIADCZENIE ZE STRAŻY POŻARNEJ

Życzenia Wielkanocne

Czy beton działał na szkodę pracowników ?

W związku z rozprzestrzenianiem przez tzw. „reprezentatywne” związki zawodowe informacji o podpisanym w ubiegłym roku porozumieniu z Zarządem Spółki dotyczącym […]