Zgłoszenie uwag dotyczących bezpieczeństwa

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz mając na uwadze „dobre imię” spółki jak również możliwość utrzymania ruchu na poszczególnych zakładach w dniu dzisiejszym (24.04.2020) wnieśliśmy o jak najszybsze rozwiązanie zgłaszanych przez Was problemów.

Author: Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"