Komunikat do załogi JSW SA

Pracownicy, emeryci, renciści Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – członkowie Związku Zawodowego „Jedność”

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteście objęci kwarantanną, pamiętajcie – nie jesteście pozostawieni sami sobie, jesteśmy po to aby Wam pomóc.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu spraw życia codziennego (np. zakupy) zadzwoń do siedziby Związku Zawodowego „Jedność” na kopalni, z której pochodzisz. Pomożemy i zorganizujemy niezbędną pomoc przy zachowaniu wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa.

Jesteśmy po to aby pomagać Wam w ciężkich chwilach – bez WAS nie ma NAS – wszyscy jesteśmy Jednością, dlatego nie obawiajcie się, nie wstydźcie się prosić o pomoc, My bardzo chętnie Wam  pomożemy i zawsze możecie liczyć na nas.

Poniżej przypominamy nr. telefonów wraz z godzinami w jakich jesteśmy dostępni pod wskazanymi numerami:

KWK Budryk tel. 32 239 53 78

KWK Pniówek tel. 32 756 21 51 w godzinach od 6:00 do 18:00

KWK Zofiówka tel. 32 756 59 78 w godzinach od  6:00  do  14:20

KWK Borynia  tel. 327561804 w godzinach od 6:00 do 18:00

KWK Szczygłowice tel. 881 635 177 lub 796 970 52

KWK Knurów tel. 32 718 56 48 w godzinach od 6:00 do 18:00

Uwaga!!! Informacja dodatkowa

W związku z dużą liczbą zapytań, dotyczących ważności badań okresowych pracowników podajemy komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tym zakresie opublikowany 02.05.2020

Badania wstępne, kontrolne i okresowe – o czym pracodawca powinien pamiętać

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, o czym mówi artykuł 229 Kodeksu pracy. Do obowiązkowych badań należą m.in.:

  • badania wstępne dla osób przyjmowanych do pracy,
  • badania kontrolne dla pracowników niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni oraz w przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni,
  • badania okresowe dla wszystkich pracowników wykonywane w terminie wskazanym w orzeczeniu.

Powyższe przepisy dotyczą dwóch pierwszych rodzajów badań, natomiast obowiązek dotyczący kierowania pracowników na badania okresowe został całkowicie zawieszony.

Termin ważności badań (przepisy przejściowe)

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Pamiętaj bez WAS nie ma NAS – wszyscy jesteśmy Jednością

Zgłoszenie uwag dotyczących bezpieczeństwa

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz mając na uwadze „dobre imię” spółki jak również […]

Wniosek „Jedności” do Głównego Inspektora Sanitarnego o …

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zwiększenie ilości testów na obecność COVID - 19