Wynagrodzenie za czas kwarantanny – pismo do Zarządu JSW SA

W związku z aktualnie szczególną i ekstremalną sytuacją, gdzie liczba pracowników JSW S.A. objętych kwarantanną sięga prawie 2000 osób i pracownicy ci, nie mogli jeszcze złożyć stosownych oświadczeń do pracodawcy uprawniających do uzyskania zasiłku chorobowego za ten okres, wystąpiliśmy do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z wnioskiem o wypłatę świadczeń za czas przebywania na kwarantannie w formie zaliczkowej.

treść pisma poniżej

Author: Marek Sękowski

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność"