Zmiana zasad kwarantanny Covid-19

W dniu wczorajszym (17.06.2020) zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 czerwca 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Jak czytamy w rozporządzeniu, wprowadza się zmianę, zgodnie z którą, okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) będzie trwał do czasu uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności.

Z powyższego wynika, że w przypadku ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nastąpi automatyczne zwolnienie z kwarantanny, lub też w 14 dniu od momentu stwierdzenia zakażenia.

Jednak z uwagi na panujący chaos informacyjny, polecamy przed zakończeniem kwarantanny (wg. nowych przepisów) o kontakt z pracodawcą, gdzie zostaną ustalone warunki powrotu do pracy.

Treść rozporządzenia poniżej:

Wynagrodzenie za czas kwarantanny – pismo do Zarządu JSW SA

W związku z aktualnie szczególną i ekstremalną sytuacją, gdzie liczba pracowników JSW S.A. objętych kwarantanną sięga prawie 2000 osób i […]

CBA sprawdzi JSW Innowacje.

Minister MSWIA Mariusz Kamiński w efekcie naszego pisma, skierował sprawę domniemanych nadużyć w JSW Innowacje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pierwotnie […]