Węgiel w naturze?

W związku z tym, że Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pomimo bardzo znaczącej poprawy sytuacji finansowej JSW SA ,w dalszym ciągu odmawia przywrócenia choćby częściowo zawieszonych świadczeń pracowniczych, zasłaniając się umową restrukturyzacyjną z obligatariuszami (bankami), wystosowaliśmy pismo domagając się wypłaty węgla w naturze, gdzie w tej sytuacji nie ma mowy o wypłacaniu fizycznie gotówki pracownikom. Jednocześnie przypominamy Zarządowi JSW SA że, głęboka restrukturyzacja Spółki była możliwa głównie dzięki wyrzeczeniom załogi. Obniżenie kosztów produkcji jak i wzrost wydajności pracy jest efektem wyjątkowej mobilizacji pracowników. Wysiłek ludzki ma jednak swoje granice, co w związku z brakiem premiowania tych działań, przyniesie załamanie i odwrotne efekty. Przypominamy że w momencie kiedy Wam obniżano wynagrodzenia, to średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wzrosło o prawie 5%. Najwyższy czas aby zakończyć zwodzenie załogi JSW SA, puszczając puste frazesy o tym jak są ważni dla Spółki, a zacząć naprawdę i realnie doceniać pracowników za ich wkład.

Poniżej treść pisma w tej sprawie.

Author: Oskar Karwacki

Przewodniczący Związku Zawodowego "Jedność" KWK Pniówek