Zebranie Delegatów Z.Z. „Jedność”

8 maja 2017 Wyłącz przez Oskar Karwacki

Informujemy że, w dniu 20.05.2017 tj. sobota o godz. 830 odbędzie się Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „Jedność”.
Ze względu na wagę omawianych spraw oraz podejmowanych decyzji obecność Delegatów obowiązkowa.