Zebranie Delegatów Z.Z. „Jedność”

Informujemy że, w dniu 20.05.2017 tj. sobota o godz. 830 odbędzie się Zebranie Delegatów Związku Zawodowego „Jedność”.
Ze względu na wagę omawianych spraw oraz podejmowanych decyzji obecność Delegatów obowiązkowa.

Rozkład odjazdów autobusu do Budapesztu

Węgiel w naturze?

W związku z tym, że Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., pomimo bardzo znaczącej poprawy sytuacji finansowej JSW SA ,w dalszym […]