Górnictwo: Jedność z JSW chce nagrody barbórkowej w całości
fot. Jarosław Galusek
We wrześniu 2015 r. w JSW podpisano porozumienie, w którym ustalono, że nagroda barbórkowa będzie wypłacana w dwóch ratach

Związek Zawodowy Jedność działający w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w czwartek (6 października) skierował do zarządu firmy pismo, w którym wnioskuje o wypłacenie w całości nagrody barbórkowej.

„Zgodnie z argumentacją wydanych wyroków sądów orzekających nagroda barbórkowa jest pensją czyli wynagrodzeniem za prace i nie może być dzielona na raty, nawet żadnymi porozumieniami” – czytamy w piśmie, w którym ZZ Jedność przypomina o wyrokach Sądów Rejonowych Pracy z Gliwic, Mikołowa, Pszczyny oraz Jastrzębia-Zdroju.

Organizacja podkreśliła, że „wypłata nagrody barbórkowej w całości pozwoli uniknąć setek kolejnych niepotrzebnych spraw sądowych jak również ogromnych kosztów sądowych jakie już musi i będzie musiała pokrywać spółka ze środków, które można przecież przeznaczyć na niezbędne inwestycje czy też wypłaty pensji dla załóg górniczych”.

O komentarz w sprawie pisma złożonego przez ZZ Jedność portal górniczy nettg.pl zwrócił się do przewodniczącego Solidarności w JSW Sławomira Kozłowskiego.

– Nie znam treści tego listu, nie będę go zatem komentować – stwierdził związkowiec.

O sprawę pytaliśmy także w JSW.

– Barbórka będzie wypłacana zgodnie z porozumieniem zawartym we wrześniu 2015 r. – powiedziała portalowi górniczemu nettg.pl Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy spółki.

Ustalono wówczas, że nagroda barbórkowa w latach 2016-2018 będzie wypłacana w dwóch ratach. Nie będzie ona przysługiwać pracownikom administracji oraz osobom, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia i będzie naliczana na podstawie pracy w dni „czarne”.

Źródło:/ nettg.pl