Informacja dla Delegatów Z.Z. Jedność oraz członków Zarządu Związku

7 października 2016 Wyłącz przez Oskar Karwacki

Informujemy wszystkich Delegatów oraz Członków Zarządu, że w dniu 22-go października tj. sobota o godz. 830 odbędzie się zebranie Zarządu oraz Delegatów

Związku Zawodowego „Jedność”.
Ze względu na ważność podejmowanych decyzji obecność obowiązkowa.