Karty za flapsy – informacja

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą kart płatniczych, które zostaną wprowadzone zamiast papierowych bonów za posiłki profilaktyczne, informacje zawarte poniżej zostały przedstawione podczas posiedzenia komisji socjalnej w KWK Pniówek w dniu 28.01.2020 i dotyczą prawdopodobnie całej spółki.

Za miesiąc styczeń kartki (bony) na posiłki profilaktyczne zostaną wydane na dotychczasowych zasadach, czyli w formie papierowej. UWAGA !! : Istnieje duże prawdopodobieństwo w opóźnieniu wydawania bonów papierowych za miesiąc styczeń, spowodowane obsługą techniczną bonów przez dotychczasowego dostawcę. (opóźnienie może być około 8 dni)

W miesiącu lutym rozpocznie się dystrybucja kart za posiłki profilaktyczne, które będą w dwóch rodzajach.

  1. KARTY POSIŁKOWE  dla pracowników dotychczas uprawnionych do posiłków profilaktycznych (flapsów), Karty te będą zasilane od miesiąca marca za miesiąc luty. Za środki zgromadzone na karcie, będzie można wykupić artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania posiłku, bądź też posiłki. Wartość posiłku profilaktycznego na razie zostaje bez zmian i będzie wynosić jak dotychczas 19 zł/ dniówka.
  2. KARTY KONSUMPCYJNE  dla pracowników dotychczas nieuprawnionych do posiłków profilaktycznych, Karty te będą zasilane od marca z wyrównaniem od miesiąca stycznia. Z uwagi na fakt, że karty te będą otrzymywać pracownicy nieuprawnieni do posiłków profilaktycznych, to środki na tej karcie podlegają opodatkowaniu. Kwota jaką będą zasilane będzie wynosić około 13,50 zł netto, natomiast środki te z uwagi na opodatkowanie będzie można wykorzystywać dowolnie.

Pracownicy powierzchni dotychczas uprawnieni do posiłków profilaktycznych w okresie zimowym, otrzymają obydwie karty, i karty te będą zasilane w zależności od uprawnień do posiłku, tj. w okresie zimowym podczas kiedy należą im się posiłki profilaktyczne – zasilana będzie karta posiłkowa, a w pozostałym okresie karta konsumpcyjna.

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać? Potrzebujesz porady prawnika? – Porady prawne dla członków Z.Z. „Jedność”

Związek Zawodowy „Jedność” wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom i oczekiwaniom uruchamia program darmowych porad prawnych dla Członków Związku! Jest wiele czynności […]

Zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego – Stanowisko Z.Z. Jedność

W związku z tym, że Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w dniu 17 stycznia przesłał projekt zmian w Regulaminie Zakładowego […]